Obligații pentru România

Comisia Europeană 🇪🇺 îndeamnă România 🇷🇴 să pună capăt exploatării forestiere ilegale 🌳🚜 și acordă un termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficiențelor identificate:

📌 În cazul României, autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare.
📌 Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal.
📌 Autoritățile române gestionează pădurile 🌳, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate
📌Există deficiențe în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor 🌳.
📌 Unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei Habitate și a Directivei privind păsările.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol