Arhiva 'Programe de finanţare' Category

Program de burse foarte important pentru studenti

Va prezentăm un program de burse foarte important pentru studenti (ultimul an de masterat sau pentru doctoranzi).
Bursa 1250 euro/luna (asigurare inclusa). Deadline pentru trimiterea aplicatiilor: 10.03.2020.
Mai multe informatii: https://www.dbu.de/2612.html
sau http://dbualumniro.objectis.net/

Eveniment de informare

Având în vedere lansarea celui de al treilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020, se va organiza în Baia Mare (la sediul Consiliului Județean Maramureș, sala Maramureșul) un eveniment de informare, marți 26 noiembrie, începând cu ora 13:00.
Evenimentul de informare este organizat de către Secretariatul Programului, în colaborare cu Autoritatea Națională din România (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației) și Consiliul Județean Maramureș, venind în sprijinul potențialilor beneficiari români din județele Satu Mare și Maramureș.
Vor fi prezentate prioritățile ultimului apel de propuneri de proiecte, care are ca termen data de 13 februarie 2020, se vor trece în revistă Ghidul aplicantului, criteriile de eligibilitate și selecție și modul de completare a formularului Cererii de finanțare.
Pentru o mai bună desfășurare a evenimentului sunteți invitați să vă înscrieți ca participanți la următoarea adresa de email: roxana.damian@szpi.hu

Programului de Cooperare Transfrontalieră HU-SK-RO-UA 2014 – 2020

Al treilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020 a fost lansat în data de 14 noiembrie 2019 de către Ministerul pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Ungaria, ca Autoritate de Management a programului, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slovacia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din Romania şi Ministerul pentru Dezvoltarea Economiei, Comerţului şi Agriculturii din Ucraina, care sunt Autorităţile Naţionale ale programului.
Bugetul indicativ: 17.300.000 Euro.
Prezentul apel de propuneri este deschis pentru proiecte din cadrul priorităților: 3.1; 6.1; 7.1; 8.1 şi 8.2 ale programului (Cultură, Mediu, Transport, Siguranță și Securitate), respectiv:
3.1. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric – Promovarea prin funcțiuni turistice a culturii și istoriei locale
6.1. Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – Utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor
7.1. Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea de rețele și sisteme de comunicare și transport sustenabile și rezistente la fenomenele climatice – Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și bunurilor
8.1. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijinirea activităților comune de prevenire a dezastrelor naturale și cauzate de către activitatea umană, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență
8.2. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate.
Data limită de depunere a propunerilor: 13 februarie 2020 (ora 15:00 ora României).
Propunerile trebuie trimise online, via sistemului electronic IMIS 2014-2020, Modulul de Aplicare, conform regulilor din Secţiunea 2.3 din Ghidul aplicantului.
Potențialii aplicanți sunt rugați să verifice Manualul aplicantului (User’s Manual) pentru Modulul de Aplicare (Application Module) IMIS 2014-2020 pentru detalii legate de procesul de depunere online.
Documentele relevante pentru acest apel sunt disponibile la următoarea adresa:
https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals.

Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Cerere de propuneri de finanțare cu titlul „Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Obiectivul principal este de a oferi sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE, respectând în același timp independența editorială completă a persoanelor implicate.
Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeană sprijină acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE, care este furnizată prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul Social European (FSE). În acest sens, pot participa proiectele care abordează impactul unuia dintre aceste trei fonduri într-o regiune.
Sunt prevăzute două acțiuni principale:
Acțiunea 1️– Sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE de către media și alte entități eligibile (a se vedea „solicitanți eligibili”)
Acțiunea 2️– Promovarea politicii de coeziune a UE de către universități și alte instituții de învățământ
Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri sunt:
🔹promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor regiunilor UE;
🔹creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE — în special prin intermediul politicii de coeziune — și cu privire la impactul lor asupra vieții cetățenilor;
🔹diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica de coeziune, la rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE și la viitorul acesteia;
🔹încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de coeziune și promovarea participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților pentru viitorul acestei politici.
Solicitanți eligibili:
Acțiune 1: Solicitanții eligibili (solicitanții principali și co-solicitanții, precum și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE. Exemple de solicitanți eligibili:
organizații mass-media/agenții de presă (televiziune, radio, presa scrisă, presa online, noile mijloace de comunicare, o combinație de diferite mijloace media); organizații non-profit; universități și instituții de învățământ; centre de cercetare și grupuri de reflecție; asociații de interes european; entități private; autorități publice (naționale, regionale și locale), cu excepția autorităților responsabile cu punerea în aplicare a politicii de coeziune.
Acțiunea 2: Solicitanții eligibili (solicitanții principali și co-solicitanții, precum și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE – universități și instituții de învățământ.
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea măsurilor de informare în cadrul acestei cereri este estimat la 4.800.000 EUR (4.000.000 EUR pentru acțiunea 1 și 800.000 EUR pentru acțiunea 2).
Cuantumul grantului va fi de minimum 70.000 EUR și de maximum 300.000 EUR. Grantul UE va lua forma unei rambursări de până la 80% a costurilor eligibile efective ale acțiunii. Solicitanții trebuie să garanteze cofinanțarea sumei rămase, care va fi acoperită din resurse proprii.
Termenul de depunere a propunerilor: 10 decembrie 2019.
Apelul de proiecte, ghidul aplicantului, formulare și modele, precum și o secțiune de întrebări și răspunsuri, pot fi accesate la următorul link scurt: http://bit.ly/ApelCoeziune2019

A patra rundă a programului #DiscoverEU

Înscrierile pentru cea de-a patra rundă a programului #DiscoverEU au început joi, 7 noiembrie 2019, și se vor încheia joi, 28 noiembrie 2019, ora 13:00 (ora României).

Pentru a fi eligibil, trebuie:
🔹să te fi născut între 1 ianuarie 2001(inclusiv) și 31 decembrie 2001 (inclusiv)
🔹să ai cetățenia uneia din țările fac parte din Uniunea Europeană la data luării deciziei de atribuire
🔹să completezi corect formularul de înscriere online, indicând numărul cărții de identitate sau al pașaportului.
Apoi va trebui să răspunzi la un quiz (cu excepția cazului în care te-ai înscris ca membru al unui grup).

Dacă ești selectat, poți călători pe o perioadă de cel puțin 1 zi și cel mult 30 de zile, între 1 aprilie 2020 și 31 octombrie 2020.Înscrie-te aici: https://europa.eu/youth/discovereu/apply_ro

Ce este DiscoverEU?
DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene care îți dă posibilitatea de a descoperi Europa prin intermediul unor experiențe inedite. Călătorind în special cu trenul (există și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate), vei putea admira varietatea nesfârșită a peisajelor și orașelor europene. Tinerii interesați au la dispoziție două runde de înscrieri în fiecare an. Solicitanții selectați vor primi un permis de călătorie. De la lansarea DiscoverEU, în iunie 2018, aproape 50.000 de tineri au primit permise de călătorie. Din România, aproape 2.000 de tineri au primit permise de călătorie.

Comisia a lansat inițiativa DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului European pentru o acțiune pregătitoare cu un buget inițial de 12 milioane EUR; bugetul pentru 2019 este de 16 milioane EUR, iar bugetul estimat pentru 2020 este de 25 de milioane EUR. DiscoverEU reunește mii de tineri, care formează o adevărată comunitate în întreaga Europă. Participanți care nu se cunoșteau până atunci au intrat în contact pe platformele de comunicare socială, au făcut schimb de informații sau au oferit sfaturi privind atracțiile locale, au format grupuri pentru a călători dintr-un oraș în altul sau au locuit acasă la alți participanți.

Directiva UE privind energia regenerabilă

Directiva UE privind energia regenerabilă (2009/28/CE) stabilește un obiectiv obligatoriu de 20% din consumul final de energie să fie din surse regenerabile ☀️🌬🌊 până în 2020. Pentru a realiza acest lucru, țările UE s-au angajat să atingă obiectivele lor naționale privind energia regenerabilă pentru 2020, variind de la 10% în Malta până la 49% în Suedia. De asemenea, fiecare trebuie să aibă cel puțin 10% din carburanții lor destinați pentru transport proveniți din surse regenerabile până în 2020.

Sunteți o firmă care activează în domeniul energiilor regenerabile și a tehnologiilor pentru mediu?
Dacă DA, puteți obține finanțare pentru a participa la misiuni economice, cât și informații cu privire la oportunități de colaborare ➡️➡️http://bit.ly/EENRoEnergiiReg

Firmele din România fac parte dintr-o zonă de liber schimb. Dacă firma ta dorește să-și extindă activitatea în Europa, poți obține consiliere și sprijin în acest sens prin serviciile asigurate de rețeaua Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network Romania
Europe Direct Regiunea Centru

Pentru informații despre fondurile disponibile, poți consulta pagina dedicată surselor de finanțare
➡️➡️➡️ http://bit.ly/FinantariUE sau poți să contactezi direct Biroul EEN din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru. ADR Centru

Dacă ești un antreprenor la început de drum, ai putea participa la Programul de schimb pentru tinerii antreprenori. ➡️➡️http://bit.ly/ErasmusTineriAntreprenori

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

Submăsura 6.3 are ca scop creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

• persoană fizică înregistrată şi autorizată;
• societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar;
• În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”).

Acest apel este dedicat atât proiectelor depuse la nivel național cât și solicitanților din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD).
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Ghidul în consultare: http://bit.ly/DescarcareGhid

Propunerile și sugestiile cu privire la ghidul lansat in consultare publică pot fi depuse până la data de 29 iunie 2019 pe adresa consultare@afir.info

Sursa: http://bit.ly/GhidCnsultareAccesareSubmăsura6-3

Growth – investim în copii, investim în viitor

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – investim în copii, investim în viitor”

În cadrul unei ședințe din cursul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”.

Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
🔸 Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;
🔸 Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;
🔸 Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;
🔸 Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu „primul venit, primul servit”.

Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei.

Sursa: http://bit.ly/InvestimÎnCopiiInvestimÎnViitor

Apel de proiecte dedicat inovării

INNOWWIDE – Apel de proiecte dedicat IMM-urilor și Start-Up-urilor inovatoare

Finanțator: Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020

Termen limită de depunere: 31 mai 2019,ora 12:00 CET

Beneficiari eligibili: IMM-uri, întreprinderi nou înființate, start-up-uri, implicate într-o activitate economică și stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată programului Horizon 2020. Aceasta trebuie să implice un subcontractor din țările dezvoltate sau țările și economiile în curs de dezvoltare enumerate în ghid.

Finanțare acordată: 60.000 de euro💶

Buget: Primul apel de proiecte: 3 milioane de euro💶;
Al doilea apel de proiecte: 4,2 milioane de euro💶.

🔵Obiectiv
Apelul pilot INNOWWIDE vizează aducerea IMM-urilor inovatoare europene în prim planul piețelor internaționale prin finanțarea proiectelor de evaluare a viabilității (VAP) în vederea cooperării cu stakeholderi din întreaga lume. De asemenea, apelul vizează crearea de condiții pentru a spori capacitatea de asimilare a soluțiilor inovatoare pe piețele din afara Europei.

🔴Activități eligibile
1. Crearea în parteneriat și facilitarea asimilării tehnologiei (inovare și servicii TT): Analiza mediului IP; Cercetarea tehnologică și verificarea noutății; Evaluarea tehnologiei; Verificarea conformității cu certificarea și omologarea; Parteneriat tehnologic; Validarea conceptului la scară mică.

2. Marketing și prospectarea practică
2.1 Cercetarea pieței: Analiză calitativă; Cercetarea comercială a produselor; Analiza cantitativă a pieței; Analiza concurenței; Analiza potențialilor parteneri pentru distribuție și marketing; Analiza potențialilor furnizori; Analiza PESTLE (probleme sociale, economice, ecologice, tehnologice și juridice).

2.2 Verificarea conformității: Identificarea și planificarea implementării celor mai bune practici sociale și culturale.

2.3 Călătorii de prospectare a afacerilor: Târguri / conferințe / evenimente de networking și matchmaking; Ateliere comune / întâlniri cu potențiali parteneri; Ateliere cu parteneri pentru pregătirea apelurilor / proiectelor comune.

2.4 Pregătirea materialelor promoționale specifice (orientată spre valorizarea tehnologiei).
Pentru a fi eligibilă, propunerea trebuie să includă cel puțin:
• 4 elemente din secțiunea 1.
• 4 elemente din secțiunea 2.1.
• 1 element din secțiunea 2.2.

*Secțiunile 2.3 și 2.4 sunt opționale și ar trebui să fie justificate în mod corespunzător în scopul VAP.

➡️➡️➡️Pentru mai multe detalii despre apel puteți accesa următorul link: http://bit.ly/INNOWWIDE

Sursa: http://bit.ly/2IieNox

Două noi apeluri de proiecte adresate UAT-urilor!

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat deschiderea a două sesiuni de depunere a dosarelor de către Autoritățile administrativ-teritoriale de la nivel local și județean pentru două programe importante: Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a anergiei electrice și Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme.

1️. Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice va finanța achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc surse de energie regenerabilă, nepoluante pentru locuințele situate la 2 km de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și care folosesc combustibili convenționali pentru producerea acesteia. Acest program va fi finanțat cu maximum 25.000 de lei inclusiv TVA/ sistem voltaic care deservește o gospodărie și are un buget total de 230 milioane de lei.
2️. Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme finanțează închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme pentru reducerea efectelor negative asupra sănătății populației și asupra mediului. Finanțarea în cadrul programului se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al AFM, bugetul total fiind de 100.000 mii lei.

➡️Pentru primul apel perioada de depunere este 10 aprilie 2019- 10 iulie 2019, informații despre apel găsiți la următorul link: http://bit.ly/apelsistemefotovoltaice

➡️Pentru cel de-al doilea este 10 aprilie 2019 – 10 iunie 2019, informații despre apel găsiți la următorul link: http://bit.ly/deșeurimunicipaleneconforme

Sursa: http://bit.ly/2apeluripentruUAT