Arhiva 'Programe de finanţare' Category

Directiva UE privind energia regenerabilă

Directiva UE privind energia regenerabilă (2009/28/CE) stabilește un obiectiv obligatoriu de 20% din consumul final de energie să fie din surse regenerabile ☀️🌬🌊 până în 2020. Pentru a realiza acest lucru, țările UE s-au angajat să atingă obiectivele lor naționale privind energia regenerabilă pentru 2020, variind de la 10% în Malta până la 49% în Suedia. De asemenea, fiecare trebuie să aibă cel puțin 10% din carburanții lor destinați pentru transport proveniți din surse regenerabile până în 2020.

Sunteți o firmă care activează în domeniul energiilor regenerabile și a tehnologiilor pentru mediu?
Dacă DA, puteți obține finanțare pentru a participa la misiuni economice, cât și informații cu privire la oportunități de colaborare ➡️➡️http://bit.ly/EENRoEnergiiReg

Firmele din România fac parte dintr-o zonă de liber schimb. Dacă firma ta dorește să-și extindă activitatea în Europa, poți obține consiliere și sprijin în acest sens prin serviciile asigurate de rețeaua Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network Romania
Europe Direct Regiunea Centru

Pentru informații despre fondurile disponibile, poți consulta pagina dedicată surselor de finanțare
➡️➡️➡️ http://bit.ly/FinantariUE sau poți să contactezi direct Biroul EEN din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru. ADR Centru

Dacă ești un antreprenor la început de drum, ai putea participa la Programul de schimb pentru tinerii antreprenori. ➡️➡️http://bit.ly/ErasmusTineriAntreprenori

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

Submăsura 6.3 are ca scop creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

• persoană fizică înregistrată şi autorizată;
• societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar;
• În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”).

Acest apel este dedicat atât proiectelor depuse la nivel național cât și solicitanților din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD).
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Ghidul în consultare: http://bit.ly/DescarcareGhid

Propunerile și sugestiile cu privire la ghidul lansat in consultare publică pot fi depuse până la data de 29 iunie 2019 pe adresa consultare@afir.info

Sursa: http://bit.ly/GhidCnsultareAccesareSubmăsura6-3

Growth – investim în copii, investim în viitor

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – investim în copii, investim în viitor”

În cadrul unei ședințe din cursul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”.

Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
🔸 Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;
🔸 Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;
🔸 Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;
🔸 Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu „primul venit, primul servit”.

Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei.

Sursa: http://bit.ly/InvestimÎnCopiiInvestimÎnViitor

Apel de proiecte dedicat inovării

INNOWWIDE – Apel de proiecte dedicat IMM-urilor și Start-Up-urilor inovatoare

Finanțator: Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020

Termen limită de depunere: 31 mai 2019,ora 12:00 CET

Beneficiari eligibili: IMM-uri, întreprinderi nou înființate, start-up-uri, implicate într-o activitate economică și stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată programului Horizon 2020. Aceasta trebuie să implice un subcontractor din țările dezvoltate sau țările și economiile în curs de dezvoltare enumerate în ghid.

Finanțare acordată: 60.000 de euro💶

Buget: Primul apel de proiecte: 3 milioane de euro💶;
Al doilea apel de proiecte: 4,2 milioane de euro💶.

🔵Obiectiv
Apelul pilot INNOWWIDE vizează aducerea IMM-urilor inovatoare europene în prim planul piețelor internaționale prin finanțarea proiectelor de evaluare a viabilității (VAP) în vederea cooperării cu stakeholderi din întreaga lume. De asemenea, apelul vizează crearea de condiții pentru a spori capacitatea de asimilare a soluțiilor inovatoare pe piețele din afara Europei.

🔴Activități eligibile
1. Crearea în parteneriat și facilitarea asimilării tehnologiei (inovare și servicii TT): Analiza mediului IP; Cercetarea tehnologică și verificarea noutății; Evaluarea tehnologiei; Verificarea conformității cu certificarea și omologarea; Parteneriat tehnologic; Validarea conceptului la scară mică.

2. Marketing și prospectarea practică
2.1 Cercetarea pieței: Analiză calitativă; Cercetarea comercială a produselor; Analiza cantitativă a pieței; Analiza concurenței; Analiza potențialilor parteneri pentru distribuție și marketing; Analiza potențialilor furnizori; Analiza PESTLE (probleme sociale, economice, ecologice, tehnologice și juridice).

2.2 Verificarea conformității: Identificarea și planificarea implementării celor mai bune practici sociale și culturale.

2.3 Călătorii de prospectare a afacerilor: Târguri / conferințe / evenimente de networking și matchmaking; Ateliere comune / întâlniri cu potențiali parteneri; Ateliere cu parteneri pentru pregătirea apelurilor / proiectelor comune.

2.4 Pregătirea materialelor promoționale specifice (orientată spre valorizarea tehnologiei).
Pentru a fi eligibilă, propunerea trebuie să includă cel puțin:
• 4 elemente din secțiunea 1.
• 4 elemente din secțiunea 2.1.
• 1 element din secțiunea 2.2.

*Secțiunile 2.3 și 2.4 sunt opționale și ar trebui să fie justificate în mod corespunzător în scopul VAP.

➡️➡️➡️Pentru mai multe detalii despre apel puteți accesa următorul link: http://bit.ly/INNOWWIDE

Sursa: http://bit.ly/2IieNox

Două noi apeluri de proiecte adresate UAT-urilor!

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat deschiderea a două sesiuni de depunere a dosarelor de către Autoritățile administrativ-teritoriale de la nivel local și județean pentru două programe importante: Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a anergiei electrice și Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme.

1️. Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice va finanța achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc surse de energie regenerabilă, nepoluante pentru locuințele situate la 2 km de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și care folosesc combustibili convenționali pentru producerea acesteia. Acest program va fi finanțat cu maximum 25.000 de lei inclusiv TVA/ sistem voltaic care deservește o gospodărie și are un buget total de 230 milioane de lei.
2️. Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme finanțează închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme pentru reducerea efectelor negative asupra sănătății populației și asupra mediului. Finanțarea în cadrul programului se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al AFM, bugetul total fiind de 100.000 mii lei.

➡️Pentru primul apel perioada de depunere este 10 aprilie 2019- 10 iulie 2019, informații despre apel găsiți la următorul link: http://bit.ly/apelsistemefotovoltaice

➡️Pentru cel de-al doilea este 10 aprilie 2019 – 10 iunie 2019, informații despre apel găsiți la următorul link: http://bit.ly/deșeurimunicipaleneconforme

Sursa: http://bit.ly/2apeluripentruUAT

Competiția Europeană pentru Inovare Socială

Competiția Europeană pentru Inovare Socială

Anul 2019 are ca temă a acestui concurs: provocarea deșeurilor de plastic. ♻️🏆
Competiția Europeană pentru Inovare Socială căută idei și proiecte care ar reduce deșeurile din plastic și generarea de gunoi prin schimbarea și îmbunătățirea proceselor existente sau prin introducerea de produse și inițiative.
Inovările propuse trebuie să reducă cantitatea de deșeuri din plastic generată și încurajarea și facilitarea refolosirii și reciclării deșeurilor din plastic. Soluțiile propuse trebuie să fie dimensionabile și să țintească spre o schimbare la nivel sistemic: fie local, național sau european.
Soluțiile propuse trebuie să vizeze:
reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință;
reciclarea, re-utilizarea și upcycling-ul (valorificarea prin reutilizare) deșeurilor existente;
gestionarea deșeurilor de plastic acumulate din gropile de gunoi și impactul de mediu;
schimbarea comportamentelor consumatorilor, a comercianților și mediului de afaceri larg prin noi metode de reducere a deșeurilor de plastic sau creșterea nivelului de reciclare sau re-utilizare;
implementarea modelelor alternative de afaceri și optimizare a fluxului de furnizare pentru a reduce deșeurile de plastic și a crește nivelul de reciclare și re-utilizare;
introducerea de noi materiale potrivite unei economii circulare sau care oferă alternative sustenabile plasticului fosil.
⚠️Termen limită pentru înscriere: 4 aprilie 2019 12:00 (ora Europei Centrale)
Pentru mai multe detalii și înscrierea în competiție accesează acest ⬇️⬇️⬇️
link: http://bit.ly/ConcursInovareSociala2019

Apelul pentru European Heritage Stories 2019

Avem o veste pentru tine

În 18 martie 2019 a fost lansat apelul pentru European Heritage Stories 2019.

Această inițiativă intenționează să identifice dimensiunea europeană a siturilor de patrimoniu și a activităților de patrimoniu întreprinse de comunitățile din Europa.

Formularul de candidatură va fi deschis până la 1️⃣8️⃣ aprilie 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣.

Cine poate aplica
Care sunt condițiile

Toate acestea plus multe alte informațiiℹ️ le găsiți la următorul link: http://bit.ly/EHScall2019

📖Ghid: http://bit.ly/ghidEHScall2019

Fonduri de 2 miliarde EUR

Fonduri de 2 miliarde EUR pentru accelerarea instituirii Consiliului european pentru inovare

Bruxelles, 18 martie 2019

În perspectiva discuțiilor din cadrul Consiliului European din 21-22 martie privind inovarea, industria și competitivitatea, Comisia ia măsuri decisive în vederea instituirii unui Consiliu european pentru inovare.

În condițiile în care concurența la nivel mondial se intensifică, Europa trebuie să își consolideze capacitatea de inovare și asumare a riscurilor, pentru a concura pe o piață definită din ce în ce mai mult de noile tehnologii. Din acest motiv, Comisia Juncker instituie un Consiliu european pentru inovare (CEI), a cărui misiune este să transforme descoperirile științifice ale Europei în întreprinderi care au capacitatea de a se dezvolta mai rapid. Aflat în prezent în faza-pilot, Consiliul european pentru inovare va deveni realitate începând cu anul 2021, în cadrul următorului program al UE pentru cercetare și inovare, Orizont Europa.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Prin crearea Consiliului european pentru inovare nu ne mulțumim doar să oferim finanțare. Punem la punct un întreg sistem în domeniul inovării, pentru a plasa Europa pe primele locuri în ceea ce privește tehnologiile și inovațiile strategice care ne vor modela viitorul, cum ar fi inteligența artificială, biotehnologia și energia cu emisii zero. Trebuie să ne concentrăm asupra nevoilor inovatorilor, deoarece ei sunt cei care vor genera locuri de muncă, vor consolida competitivitatea noastră la nivel mondial și ne vor îmbunătăți viața de zi cu zi.”

În 2017, Comisia a lansat faza-pilot a Consiliului european pentru inovare, introducând concursuri deschise și interviuri directe pentru a identifica și a finanța cele mai inovatoare start-up-uri și IMM-uri din Europa. Între timp, 1276 de proiecte cu un grad ridicat de inovare au beneficiat deja de finanțare totală de peste 730 de milioane EUR.

Astăzi, Comisia anunță măsuri importante care vor dinamiza ultimii doi ani din faza pilot a CEI:

  • Fonduri în valoare de peste 2 miliarde EUR în perioada 2019-2020 pentru lanțul inovării: proiecte de pionierat („pathfinder”) pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate pornind de la baza de cercetare (cu începere de mâine) și finanțare cu rol „accelerator” destinată start-up-urilor și IMM-urilor, pentru a le susține în crearea inovațiilor și în dezvoltarea lor până în etapa în care pot atrage investiții private (cu începere din luna iunie). În cadrul „acceleratorului”, companiile vor avea acces la finanțare mixtă (granturi și fonduri proprii) de până la 15 milioane EUR.
  • Comisia va numi între 15 și 20 de lideri ai inovării în cadrul unui comitet consultativ al CEI, cu rolul de a supraveghea etapa pilot a CEI, de a pregăti viitorul CEI și de a promova CEI la nivel internațional. Inovatorii din întregul ecosistem sunt invitați să-și exprime interesul până la 10 mai.
  • Comisia va recruta un prim grup de „manageri de programe” cu experiență de top în domeniul noilor tehnologii, pentru a oferi sprijin direct și permanent proiectelor. Apelul pentru candidaturi va fi publicat în curând.
  • Tot astăzi, Comisia anunță un număr de 68 de start-up-uri și IMM-uri suplimentare selectate pentru o finanțare totală de 120 de milioane EUR în cadrul actualului proiect-pilot al CEI. Printre inovațiile dezvoltate de companii se numără o tehnologie de plată online bazată pe blockchain, noi ecrane eficiente din punct de vedere energetic și o soluție pentru combaterea zgomotului produs de trafic (defalcarea beneficiarilor în funcție de țară și sector).

Având în vedere importanța economică din ce în ce mai mare a inovațiilor revoluționare și disruptive, precum și succesul inițial al proiectului-pilot al CEI, Comisia a propus alocarea unor fonduri de 10 miliarde EUR pentru CEI în cadrul Orizont Europa, programul UE de finanțare a cercetării și inovării pentru perioada 2021-2027.

Context

Cu doar 7 % din populația mondială, Europa reprezintă 20 % din investițiile mondiale în cercetare și dezvoltare, produce o treime din toate publicațiile științifice de calitate și deține o poziție de lider mondial în sectoare industriale precum industria farmaceutică, industria chimică, ingineria mecanică și moda. Însă Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a transforma această excelență în succes și pentru a da noilor piețe bazate pe inovare campioni de talie mondială. Acesta este în special cazul inovațiilor bazate pe tehnologii (inovații revoluționare) sau piețe (inovații disruptive) complet noi.

În iunie 2018, Comisia a propus cel mai ambițios program dedicat cercetării și inovării de până acum, Orizont Europa, cu un buget propus de 100 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Propunerea se bazează pe contribuția Comisiei la reuniunea liderilor UE din 16 mai de la Sofia, „O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și modela viitorul”, care a subliniat necesitatea creării unui Consiliu european pentru inovare, precum și alte măsuri utile pentru a asigura competitivitatea Europei pe plan mondial.

Concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018 au aprobat înființarea CEI în cadrul următorului buget pe termen lung (2021-2027). Liderii UE au invitat Comisia să lanseze o nouă inițiativă-pilot privind inovarea revoluționară în perioada rămasă din programul Orizont 2020, pentru a crea condițiile necesare pentru un CEI complet funcțional în cadrul programului Orizont Europa.

Consiliul european pentru inovare face parte dintr-un ecosistem mai vast pe care UE îl instituie pentru a le oferi numeroșilor antreprenori din Europa toate posibilitățile de a deveni întreprinderi de elită pe plan mondial. Printre alte inițiative se numără un program paneuropean de fonduri de fonduri cu capital de risc (VentureEU), Planul de investiții pentru Europa (FEIS), lucrările Institutului European pentru Inovare și Tehnologie, planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital pentru îmbunătățirea accesului la finanțare sau propunerea de directivă privind insolvența întreprinderilor.

Pentru informații suplimentare

Apel de proiecte pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică

📣📣📣Fundația Culturală Europeană – Apel de proiecte pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică

Finanțator: Fundația Culturală Europeană

Buget💶
Granturi mici: 5.000 – 15.000 de euro;
Granturi medii: 15.000 – 30.000 de euro;
Granturi mari: 30.000 – 50.000 de euro.

Aproape orice poate fi finanțat, sub anumite condiții – De la start-up-uri, cofinanțare, completarea unui deficit bugetar până la costurile resurselor umane, costuri materiale sau de călătorie, prezentul apel asigură partea financiară atât timp cât proiectul și bugetul sunt clare și concrete.
Granturile mari sunt disponibile numai pentru organizații.

Beneficiari eligibili : Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani; Organizații.

🕐‼️Termen limită de depunere: Apelul se va încheia odată cu epuizarea resurselor disponibile. Proiectele sunt selectate în mod continuu, după modelul: primul venit, primul servit.

Obiectivele programului
Prin acest apel se dorește crearea unei Europe mai bune pentru noi înșine și pentru generațiile următoare, bazată pe principii fundamentale precum solidaritatea, egalitatea și libertatea.
Fundația Culturală Europeană lucrează pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică. Cultura poate spune povestea Europei. Cultura își poate imagina un viitor mai bun, iar prin acest intermediu sunt sprijinite acțiunile creative, culturale și, mai ales, concrete înaintea, în timpul și după alegerile europene.
Nu sunt susținute propuneri depuse de partide politice.

Activități eligibile
Sunt sprijinite acțiunile culturale și creative înainte, în timpul și după alegerile parlamentare europene:
• Proiecte legate de alegerile parlamentare europene (prioritar).
• Proiecte legate de tema ”Democrația are nevoie de imaginație” (Democracy needs imagination) dincolo de alegerile parlamentare europene.
Se acordă prioritate propunerilor legate de și care au loc înainte sau în timpul alegerilor parlamentare europene (23-26 mai).

Preferința este dată de:
• Idei inovatoare și provocatoare care pot deveni exemple de inspirație de la nivel local la nivel european;
• Proiecte care implică un grup larg de persoane (atât ca număr, cât și ca diversitate de trecut).

Pentru mai multe detalii despre apel vă rugăm consultați următorul link: http://bit.ly/grantECF

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

Ai între 16 și 30 de ani și coordonezi un proiect de dimensiune europeană? Cu Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni ai șansa de a câștiga o excursie la Aachen și multe alte premii.

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale Uniunii Europene să participe la un concurs privind dezvoltarea și integrarea UE, precum și aspectele legate de identitatea europeană.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care:
✔️promovează înțelegerea europeană și internațională;
✔️favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identității și al integrării europene;
✔️reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună în cadrul unei comunități.
Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană. Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
Proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost demarate și:
să se fi încheiat în perioada 1 ianuarie 2018 – 28 ianuarie 2019 sau
să fie în curs de desfășurare.

‼️Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 28 ianuarie 2019.

Regulamentul concursului poate fi accesat aici⬇️⬇️⬇️:
http://bit.ly/ReguliECYP2019

#ECYP2019

Începând din 2008, Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită în fiecare an tineri din toate statele membre ale Uniunii Europene să prezinte proiecte realizate de tineri pentru tineri care să demonstreze o participare activă la dezvoltarea Europei.

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/rules.html