ROBOT4ALL la Liceul Tehnologic ”Marmația” din Sighetu Marmației

Marți, 26 Noiembrie 2019, Fundația CDIMM Maramureș a făcut o prezentare a proiectului ROBOT4ALL finanțat prin Programu Erasmus+, la Liceul Tehnologic ”Marmația” din Sighetu Marmației.
Cu această ocazie s-a demarat înființarea ”Clubului de Robotică” al liceului, cu sprijinul conducerii liceului și al cadrelor didactice de specialitate.
Fundația CDIMM Maramureș a donat Cercului de Robotică al acestui liceu 2 kit-uri EL KIT 012 UNO Project Smart Robot Car Kit v 3.0.
Echipa responsabilă de implementarea în Județul Maramureș a proiectului ROBOT4ALL a prezentat platforma ”RUBOT4ALL Academy” realizată în cadrul acestui proiect.
Scopul general al proiectului ROBOT4ALL este de a crea o strategie de integrare a programării și roboticii în școlile care oferă educație profesională. Această strategie se focalizează pe realizarea unei platforme online bazate pe Moodle, ”Robot4All Academy”, combinată cu un set materiale didactice gratuite, accesibile pentru profesori, pentru a-l utiliza în clasă sau în contextul activităților de după-amiază, cum ar fi Cercurile de robotică. Abordarea acestui proiect este centrată pe operarea cu limbajul de programare C++ și utilizarea componentelor hardware Arduino.
Platforma interactivă “Robot4All-Academy” oferă:
– Evaluare competențe de programare și robotică
– Testare competențe de programare și robotică
– Sistem de insigne pentru recompensare
Mulțumim colectivului de cadre didactice și elevilor Liceul Tehnologic ”Marmația” pentru sprijin și implicare în această activitate.

Album deschidere club robotica ltm sighet 26 nov2019 from Radu Big

 

ROBOT4ALL la Colegiul Tehnic ”George Barițiu” din Baia Mare

Miercuri, 20 Noiembrie 2019, Fundația CDIMM Maramureș a făcut o prezentare a proiectului ROBOT4ALL finanțat prin Programu Erasmus+, la Colegiul Tehnic ”George Barițiu” din Baia Mare.
Cu această ocazie Fundația a donat Cercului de Robotică al acestui colegiu 2 kit-uri EL KIT 012 UNO Project Smart Robot Car Kit v 3.0.
Cu această ocazie s-a prezentat platforma ”RUBOT4ALL Academy” realizată în cadrul proiectului.
Scopul general al acestui proiect este de a crea o strategie de integrare a programării și roboticii în școlile care oferă educație profesională. Această strategie se focalizează pe realizarea unei platforme online bazate pe Moodle, ”Robot4All Academy”, combinată cu un set materiale didactice gratuite, accesibile pentru profesori, pentru a-l utiliza în clasă sau în contextul activităților de după-amiază, cum ar fi Cercurile de robotică. Abordarea acestui proiect este centrată pe operarea cu limbajul de programare C++ și utilizarea componentelor hardware Arduino.
Platforma interactivă “Robot4All-Academy” oferă:
– Evaluare competențe de programare și robotică
– Testare competențe de programare și robotică
– Sistem de insigne pentru recompensare
Mulțumim colectivului de cadre didactice și elevilor Colegiului Tehnic ”George Barițiu” pentru sprijin și implicare în această activitate.

Album CT Baritiu 20 11 2019 from Radu Big

 

Album Training media 2019

Am publicat albumul realizat cu ocazia instruirii  dedicată jurnaliștilor și reprezentanților Centrelor Europe Direct având ca teme știrile false („fake news”). Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Centrul Europe Direct Maramureș 2018-2020”.

Album training media 2019 1 from Radu Big

Eveniment de informare

Având în vedere lansarea celui de al treilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020, se va organiza în Baia Mare (la sediul Consiliului Județean Maramureș, sala Maramureșul) un eveniment de informare, marți 26 noiembrie, începând cu ora 13:00.
Evenimentul de informare este organizat de către Secretariatul Programului, în colaborare cu Autoritatea Națională din România (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației) și Consiliul Județean Maramureș, venind în sprijinul potențialilor beneficiari români din județele Satu Mare și Maramureș.
Vor fi prezentate prioritățile ultimului apel de propuneri de proiecte, care are ca termen data de 13 februarie 2020, se vor trece în revistă Ghidul aplicantului, criteriile de eligibilitate și selecție și modul de completare a formularului Cererii de finanțare.
Pentru o mai bună desfășurare a evenimentului sunteți invitați să vă înscrieți ca participanți la următoarea adresa de email: roxana.damian@szpi.hu

Programului de Cooperare Transfrontalieră HU-SK-RO-UA 2014 – 2020

Al treilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020 a fost lansat în data de 14 noiembrie 2019 de către Ministerul pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Ungaria, ca Autoritate de Management a programului, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slovacia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din Romania şi Ministerul pentru Dezvoltarea Economiei, Comerţului şi Agriculturii din Ucraina, care sunt Autorităţile Naţionale ale programului.
Bugetul indicativ: 17.300.000 Euro.
Prezentul apel de propuneri este deschis pentru proiecte din cadrul priorităților: 3.1; 6.1; 7.1; 8.1 şi 8.2 ale programului (Cultură, Mediu, Transport, Siguranță și Securitate), respectiv:
3.1. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric – Promovarea prin funcțiuni turistice a culturii și istoriei locale
6.1. Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – Utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor
7.1. Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea de rețele și sisteme de comunicare și transport sustenabile și rezistente la fenomenele climatice – Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și bunurilor
8.1. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijinirea activităților comune de prevenire a dezastrelor naturale și cauzate de către activitatea umană, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență
8.2. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate.
Data limită de depunere a propunerilor: 13 februarie 2020 (ora 15:00 ora României).
Propunerile trebuie trimise online, via sistemului electronic IMIS 2014-2020, Modulul de Aplicare, conform regulilor din Secţiunea 2.3 din Ghidul aplicantului.
Potențialii aplicanți sunt rugați să verifice Manualul aplicantului (User’s Manual) pentru Modulul de Aplicare (Application Module) IMIS 2014-2020 pentru detalii legate de procesul de depunere online.
Documentele relevante pentru acest apel sunt disponibile la următoarea adresa:
https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals.

Instruire dedicată jurnaliștilor

În perioada 15-17 noiembrie 2019, în localitatea Cisnădioara (Cisnădie) din județul Sibiu, a avut loc o instruire dedicată jurnaliștilor și reprezentanților Centrelor Europe Direct având ca teme știrile false („fake news”) în cadrul proiectului „Centrul Europe Direct Maramureș 2018-2020”.
Sesiunea de training cu titlul „Viitorul Europei” a fost organizată în parteneriat de Centrele de Informare Europe Direct Bistriță, Buzău, Maramureș, Târgoviște, Valea Trotușului Comănești și Vâlcea. Din partea Centrului Europe Direct Maramureș au participat doamna Mihaela Onea, reporter al televiziunii TL+ Maramureș, domnul Nicolae Goja, redactor al cotidianului „Graiul Maramureșului” și domnii Radu Lucian și Răzvan Manța, consultanți informare/comunicare din partea entității afiliate în cadrul proiectului, Consiliul Județean Maramureș.

Am discutat pe marginea noilor priorități ale Comisiei Europene condusă de președintele ales Ursula von der Leyen și am subliniat importanța pe care în ultimii ani a dobândit-o protejarea proceselor și a instituțiilor europene democratice împotriva dezinformării care este o provocare majoră pentru societățile de pe tot globul.
Am trecut printr-o sesiune teoretică de înțelegere a termenilor de „fake news”, „mis-information”, „dis-information” și „mal-information” de dezbatere a surselor de informare de zi cu zi, atât a reprezentanților mass-mediei locale cât și ai oamenilor de rând. Am trecut prin exerciții de verificare a unor știri care au apărut în mediul online legate, ceea ce ne-a permis ca prin intermediul unor întrebări să putem acorda un punctaj unui anumit material media.
Cu susținerea lectorului, domnul Ciprian Cucu, am trecut în revistă o serie de link-uri utile care ne ajută în identificarea unor știri false.
Important este pentru fiecare cetățean european care folosește diferite canale de informare cu privire la orice temă de interes personal, să își antreneze o gândire critică și să adopte o atitudine sceptică, în special legată de teme sensibile care pot genera emoții puternice.
Mulțumim organizatorilor și colegilor din cadrul rețelei Europe Direct pentru acest eveniment și schimburile de informații și practici de care am avut parte!

Capitală Europeană a Tineretului 2022

Municipiul Baia Mare, în calitate de oraș finalist pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2022, a prezentat în fața juriului european, Vineri, 15 noiembrie, la Bruxelles, aplicația finală și actualizată a candidaturii sale.
Felicitări pentru toate eforturile depuse până acum de către organizațiile locale și tinerii implicați! Să fie cu succes încununată munca voastră!
| European Youth Capitals
| JOIN Baia Mare 2022 in Brussels: Prezentare Juriu / Jury Hearing
| Capitala Tineretului din România
| FONT – Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramures

Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Cerere de propuneri de finanțare cu titlul „Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Obiectivul principal este de a oferi sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE, respectând în același timp independența editorială completă a persoanelor implicate.
Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeană sprijină acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE, care este furnizată prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul Social European (FSE). În acest sens, pot participa proiectele care abordează impactul unuia dintre aceste trei fonduri într-o regiune.
Sunt prevăzute două acțiuni principale:
Acțiunea 1️– Sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE de către media și alte entități eligibile (a se vedea „solicitanți eligibili”)
Acțiunea 2️– Promovarea politicii de coeziune a UE de către universități și alte instituții de învățământ
Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri sunt:
🔹promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor regiunilor UE;
🔹creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE — în special prin intermediul politicii de coeziune — și cu privire la impactul lor asupra vieții cetățenilor;
🔹diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica de coeziune, la rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE și la viitorul acesteia;
🔹încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de coeziune și promovarea participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților pentru viitorul acestei politici.
Solicitanți eligibili:
Acțiune 1: Solicitanții eligibili (solicitanții principali și co-solicitanții, precum și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE. Exemple de solicitanți eligibili:
organizații mass-media/agenții de presă (televiziune, radio, presa scrisă, presa online, noile mijloace de comunicare, o combinație de diferite mijloace media); organizații non-profit; universități și instituții de învățământ; centre de cercetare și grupuri de reflecție; asociații de interes european; entități private; autorități publice (naționale, regionale și locale), cu excepția autorităților responsabile cu punerea în aplicare a politicii de coeziune.
Acțiunea 2: Solicitanții eligibili (solicitanții principali și co-solicitanții, precum și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE – universități și instituții de învățământ.
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea măsurilor de informare în cadrul acestei cereri este estimat la 4.800.000 EUR (4.000.000 EUR pentru acțiunea 1 și 800.000 EUR pentru acțiunea 2).
Cuantumul grantului va fi de minimum 70.000 EUR și de maximum 300.000 EUR. Grantul UE va lua forma unei rambursări de până la 80% a costurilor eligibile efective ale acțiunii. Solicitanții trebuie să garanteze cofinanțarea sumei rămase, care va fi acoperită din resurse proprii.
Termenul de depunere a propunerilor: 10 decembrie 2019.
Apelul de proiecte, ghidul aplicantului, formulare și modele, precum și o secțiune de întrebări și răspunsuri, pot fi accesate la următorul link scurt: http://bit.ly/ApelCoeziune2019

Facebook 2000 likes!!

Mulțumim pentru că sunteți parte din comunitatea noastră online și urmăriți știrile și evenimentele pe teme europene ce le promovăm!
Ne zic cei de la Facebook că am atins cifra de 2000 de aprecieri (likes)!

A patra rundă a programului #DiscoverEU

Înscrierile pentru cea de-a patra rundă a programului #DiscoverEU au început joi, 7 noiembrie 2019, și se vor încheia joi, 28 noiembrie 2019, ora 13:00 (ora României).

Pentru a fi eligibil, trebuie:
🔹să te fi născut între 1 ianuarie 2001(inclusiv) și 31 decembrie 2001 (inclusiv)
🔹să ai cetățenia uneia din țările fac parte din Uniunea Europeană la data luării deciziei de atribuire
🔹să completezi corect formularul de înscriere online, indicând numărul cărții de identitate sau al pașaportului.
Apoi va trebui să răspunzi la un quiz (cu excepția cazului în care te-ai înscris ca membru al unui grup).

Dacă ești selectat, poți călători pe o perioadă de cel puțin 1 zi și cel mult 30 de zile, între 1 aprilie 2020 și 31 octombrie 2020.Înscrie-te aici: https://europa.eu/youth/discovereu/apply_ro

Ce este DiscoverEU?
DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene care îți dă posibilitatea de a descoperi Europa prin intermediul unor experiențe inedite. Călătorind în special cu trenul (există și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate), vei putea admira varietatea nesfârșită a peisajelor și orașelor europene. Tinerii interesați au la dispoziție două runde de înscrieri în fiecare an. Solicitanții selectați vor primi un permis de călătorie. De la lansarea DiscoverEU, în iunie 2018, aproape 50.000 de tineri au primit permise de călătorie. Din România, aproape 2.000 de tineri au primit permise de călătorie.

Comisia a lansat inițiativa DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului European pentru o acțiune pregătitoare cu un buget inițial de 12 milioane EUR; bugetul pentru 2019 este de 16 milioane EUR, iar bugetul estimat pentru 2020 este de 25 de milioane EUR. DiscoverEU reunește mii de tineri, care formează o adevărată comunitate în întreaga Europă. Participanți care nu se cunoșteau până atunci au intrat în contact pe platformele de comunicare socială, au făcut schimb de informații sau au oferit sfaturi privind atracțiile locale, au format grupuri pentru a călători dintr-un oraș în altul sau au locuit acasă la alți participanți.