Priorități ale UE

Priorităţile politice Comisiei Europene sunt:

 1. Locuri de muncă, creștere, investiții
 2. Piață unică digitală
 3. Uniunea energiei și schimbările climatice
 4. Piața internă
 5. Uniunea economică și monetară
 6. Acordul de liber schimb UE – SUA
 7. Justiție și drepturi fundamentale
 8. Migrație
 9. UE ca actor global
 10. Schimbări democratice

1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții – Obiective

 • crearea condițiilor necesare pentru acordarea mai multor împrumuturi sau garanții cu o capacitate de risc mai mare
 • utilizarea revizuirii din 2016 a bugetului Uniunii pe termen lung (cadrul financiar multianual) pentru a orienta fondurile UE într-o mai mare măsură către crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate
 • încurajarea guvernelor naționale să stimuleze creșterea și investițiile, în limitele Pactului de stabilitate și de creștere al UE
 • simplificarea procedurilor administrative pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a promova spiritul antreprenorial și pentru a favoriza crearea de locuri de muncă.

2. Piața unică digitală – Obiective

 • încheierea rapidă a negocierilor referitoare la normele UE comune privind protecția datelor
 • aprofundarea reformei în curs privind normele în domeniul telecomunicațiilor
 • modificarea normelor referitoare la drepturile de autor, pentru a reflecta noile tehnologii
 • simplificarea legislației privind protecția consumatorilor pentru cumpărăturile on-line
 • sprijinirea antreprenorilor inovatori care vor să-și înființeze propria întreprindere
 • promovarea competențelor și a formării în domeniul digital.

3. Uniunea energiei și schimbările climatice – Obiective

 • crearea unei uniuni europene a energiei – prin punerea în comun a resurselor, prin conectarea rețelelor și prin unirea puterii noastre atunci când negociem cu țări din afara UE
 • diversificarea surselor noastre de energie – astfel încât Europa să poată trece rapid la alte canale de aprovizionare în cazul în care costul financiar sau politic al importurilor din Est devine prea mare
 • sprijinirea țărilor din UE pentru a deveni mai puțin dependente de importurile de energie
 • crearea condițiilor necesare pentru ca UE să devină lider mondial în domeniul energiei regenerabile și să se poziționeze în fruntea acțiunilor de combatere a încălzirii globale.

4. Piața internă – Obiective

 • crearea unei uniuni a piețelor de capital, pentru a oferi micilor întreprinderi mai multe posibilități de a obține fonduri și pentru a atrage mai mulți investitori în UE
 • încurajarea lucrătorilor să accepte locuri de muncă în alte țări din UE, pentru a ocupa locurile vacante și pentru a satisface cererea de competențe specifice
 • reexaminarea directivei privind detașarea lucrătorilor și asigurarea unei aplicări riguroase, pentru a preveni dumpingul social
 • favorizarea colaborării între administrațiile fiscale naționale
 • intensificarea eforturilor privind adoptarea unei baze fiscale consolidate comune a societăților și a unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivelul UE.

5. O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă – Obiective

 • luarea de decizii cu o mai mare legitimitate democratică privind sprijinirea țărilor din zona euro aflate în dificultate, prin consolidarea controlului parlamentar la nivel european și național
 • evaluarea programelor de sprijin și de reformă, nu numai pe criteriul viabilității financiare, ci și pe cel al impactului lor asupra cetățenilor din țara respectivă
 • revizuirea legislației privind supravegherea bugetară și macroeconomică (pachetul de șase măsuri legislative) și a noilor norme bugetare (pachetul de două măsuri legislative)
 • încurajarea adoptării de reforme structurale suplimentare în țările din zona euro.

6. Acordul de liber schimb UE-SUA – Obiective

 • încheierea unui acord rezonabil și echilibrat între UE și SUA, pentru a elimina taxele vamale
 • înregistrarea de progrese în sensul recunoașterii reciproce a standardelor privind produsele între UE și SUA sau întreprinderea de măsuri în vederea creării unor standarde transatlantice.

7. Justiție și drepturi fundamentale – Obiective

 • facilitarea accesului cetățenilor și întreprinderilor din UE la modalități prin care să-și poată apăra drepturile în afara țării lor de origine, prin îmbunătățirea recunoașterii reciproce a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești de pe întreg teritoriul UE
 • combaterea criminalității organizate (trafic de persoane, contrabandă, criminalitate informatică etc.) și a corupției
 • finalizarea procesului de aderare a UE la Convenția Consiliului Europei privind drepturile omului
 • obținerea de garanții din partea agențiilor guvernamentale și a companiilor din SUA în ceea ce privește protejarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE
 • promovarea unor norme împotriva discriminării care să fie aplicate peste tot în UE.

8. O nouă politică privind migrația – Obiective

 • garantarea faptului că toate țările din UE aplică uniform normele în materie de azil, prin implementarea completă a sistemului european comun de azil (SECA)
 • asigurarea faptului că sunt respectate normele europene care sancționează drastic traficanții de persoane
 • o mai bună protecție a granițelor externe prin suplimentarea bugetului alocat Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)
 • o mai strânsă cooperare cu țările din afara UE, pentru a facilita repatrierea migranților ilegali
 • promovarea migrației legale a celor care dispun de competențele de care avem nevoie în Europa, prin revizuirea legislației privind cartea albastră a UE.

9. UE ca actor global – Obiective

 • mobilizarea mai rapidă în fața unor amenințări militare, utilizând noi rețele ale UE pentru cooperarea în domeniul apărării
 • crearea de noi sinergii între statele membre în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul apărării
 • instituirea unei forțe de apărare a UE, permanentă și voluntară, cu resurse provenind din statele membre care aderă la aceasta
 • asigurarea păcii și stabilității în țările din vecinătatea UE prin continuarea negocierilor de aderare în curs, în special cu țările din Balcanii de Vest, garantând totodată că în următorii cinci ani nu va mai avea loc nicio extindere.

10. Schimbări democratice – Obiective

 • crearea unui registru obligatoriu al organizațiilor și al persoanelor care fac lobby pe lângă Comisie, Parlament și Consiliu
 • cooperarea cu Parlamentul European și Consiliul, pentru a elimina sarcinile administrative inutile atât la nivel european, cât și la nivel național
 • identificarea unor modalități prin care să se consolideze cooperarea dintre parlamentele naționale și Comisie
 • revizuirea legislației care obligă Comisia să autorizeze organismele modificate genetic (OMG), chiar și atunci când majoritatea guvernelor naționale se opun
 • creșterea reprezentativității femeilor în funcții de conducere și administrative în cadrul Comisiei.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Website-ul Comisiei Europene