Programe de finanţare

Program de burse foarte important pentru studenti

Va prezentăm un program de burse foarte important pentru studenti (ultimul an de masterat sau pentru doctoranzi).Bursa 1250 euro/luna (asigurare inclusa). Deadline pentru trimiterea aplicatiilor: 10.03.2020. Mai multe informatii: https://www.dbu.de/2612.html sau http://dbualumniro.objectis.net/

Eveniment de informare

Având în vedere lansarea celui de al treilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020, se va organiza în Baia Mare (la sediul Consiliului Județean Maramureș, sala Maramureșul) un eveniment de informare, marți 26 noiembrie, începând cu ora 13:00. Evenimentul de […]

Programului de Cooperare Transfrontalieră HU-SK-RO-UA 2014 – 2020

Al treilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020 a fost lansat în data de 14 noiembrie 2019 de către Ministerul pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Ungaria, ca Autoritate de Management a programului, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din […]

Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Cerere de propuneri de finanțare cu titlul „Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE” Obiectivul principal este de a oferi sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE, respectând în același timp independența editorială completă a persoanelor implicate. Prin prezenta cerere de propuneri, […]

A patra rundă a programului #DiscoverEU

Înscrierile pentru cea de-a patra rundă a programului #DiscoverEU au început joi, 7 noiembrie 2019, și se vor încheia joi, 28 noiembrie 2019, ora 13:00 (ora României). Pentru a fi eligibil, trebuie: 🔹să te fi născut între 1 ianuarie 2001(inclusiv) și 31 decembrie 2001 (inclusiv) 🔹să ai cetățenia uneia din țările fac parte din Uniunea […]

Directiva UE privind energia regenerabilă

Directiva UE privind energia regenerabilă (2009/28/CE) stabilește un obiectiv obligatoriu de 20% din consumul final de energie să fie din surse regenerabile ☀️🌬🌊 până în 2020. Pentru a realiza acest lucru, țările UE s-au angajat să atingă obiectivele lor naționale privind energia regenerabilă pentru 2020, variind de la 10% în Malta până la 49% în […]

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Submăsura 6.3 are ca scop creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data […]

Growth – investim în copii, investim în viitor

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – investim în copii, investim în viitor” În cadrul unei ședințe din cursul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”. Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil […]

Apel de proiecte dedicat inovării

INNOWWIDE – Apel de proiecte dedicat IMM-urilor și Start-Up-urilor inovatoare Finanțator: Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020 Termen limită de depunere: 31 mai 2019,ora 12:00 CET Beneficiari eligibili: IMM-uri, întreprinderi nou înființate, start-up-uri, implicate într-o activitate economică și stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată programului Horizon 2020. Aceasta trebuie să implice un […]

Două noi apeluri de proiecte adresate UAT-urilor!

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat deschiderea a două sesiuni de depunere a dosarelor de către Autoritățile administrativ-teritoriale de la nivel local și județean pentru două programe importante: Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a anergiei electrice și Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme. 1️. […]

Programe de finanţare

FONDURILE STRUCTURALE ÎN ROMÂNIA

http://www.fonduri-ue.ro/

I. PROGRAMELE Operaţionale Sectoriale

1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Informaţii suplimentare: Ministerul Economiei şi Finanţelor: http://www.minind.ro/
2. Programul Operaţional Sectorial de Mediu
Informaţii suplimentare: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: http://www.mmediu.ro/
3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Informaţii suplimentare: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: http://www.fseromania.ro/
4. Programul Operaţional Sectorial Transport
Informaţii suplimentare: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: http://www.mt.ro/
5. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Informaţii suplimentare: Ministerul Administraţiei şi Internelor: http://www.fonduriadministratie.ro/
6. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
Informaţii suplimentare: Autorităţile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operaţionale

II. PROGRAMUL Operaţional Regional

Detalii: http://www.inforegio.ro/

III. PROGRAMUL Naţional pentru Dezvoltare Rurală

Detalii: http://www.maap.ro/

IV. PROGRAMELE de Cooperare Teritorială

Detalii: http://www.mdrt.ro/

PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU IMM-URI

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU IMM-URI
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2010/

– Programe pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM finanţate de la bugetul de stat 2010

– Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

– Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

– Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

ALTE FINANŢĂRI ÎN UE

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm

Test