Norme revizuite în materie de concurenţă pentru distribuţia bunurilor şi serviciilor

Comisia a adoptat un nou regulament care „exceptează pe categorii” acordurile de distribuţie şi furnizare la diferite niveluri ale lanţului de producţie şi de distribuţie. Există sute de mii de astfel de acorduri „verticale” şi, prin urmare, revizuirea normelor este importantă pentru întreprinderi şi consumatori. Actualul regulament de exceptare pe categorii pentru restricţiile verticale şi liniile directoare de însoţire datează de zece ani.

Producătorii sunt liberi să decidă asupra modalităţilor de distribuire a produselor lor. Însă pentru a putea beneficia de exceptarea pe categorii, cota de piaţă a producătorilor nu trebuie să depăşească nivelul de 30%, iar acordurile de distribuţie sau de furnizare nu trebuie să conţină restricţii grave ale concurenţei, precum fixarea preţului de revânzare sau recrearea barierelor în piaţa unică a Uniunii Europene.

Noile norme introduc acelaşi prag pentru cota de piaţă, respectiv 30%, pentru distribuitorii şi comercianţii cu amănuntul, pentru a lua în considerare faptul că unii cumpărători pot avea, de asemenea, putere de piaţă cu posibile efecte negative asupra concurenţei. Această modificare este în avantajul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), indiferent dacă sunt producători sau comercianţi cu amănuntul, care altfel ar putea fi excluşi de pe piaţa de distribuţie.
Aceasta nu înseamnă că acordurile între întreprinderile cu cote de piaţă mai mari sunt ilegale,ci că întreprinderile trebuie să evalueze dacă acordurile lor conţin clauze restrictive şi dacă acestea se justifică.

De asemenea, noile norme abordează în mod special chestiunea vânzărilor online. Din momentul în care obţin autorizarea, distribuitorii trebuie să poată să vândă pe site-urile lor internet, tot aşa cum vând în magazinele tradiţionale sau în punctele de vânzare.În ceea ce priveşte distribuţia selectivă, aceasta înseamnă că producătorii nu pot stabili limite pentru cantităţile vândute pe internet şi nici nu pot percepe preţuri mai mari pentru produsele care urmează a fi vândute online. De asemenea, orientările oferă clarificări suplimentare cu privire la conceptele de vânzare „activă” şi „pasivă” pentru distribuţia exclusivă. Încheierea tranzacţiei sau redirecţionarea clienţilor după ce au introdus datele cu privire la cardul de credit din care rezultă o adresă în străinătate, nu vor fi acceptate.

Cu noile norme în vigoare, comercianţii dispun acum de un temei clar şi de stimulente în vederea dezvoltării activităţii online pentru a ajunge la clienţi şi a fi găsiţi de clienţii de pe întreg teritoriul UE, putând astfel beneficia pe deplin de avantajele pieţei interne.

Bineînţeles, producătorii pot selecta distribuitorii în baza standardelor de calitate pentru prezentarea produselor indiferent dacă operează online sau offline. Ar putea decide să vândă numai comercianţilor care deţin unul sau mai multe magazine tradiţionale, astfel încât consumatorii să poată vedea, încerca şi testa produsele, în mod concret. Cu toate acestea, în acest sens Comisia va acorda o atenţie specială pieţelor concentrate la care discounterii online sau tradiţionali nu ar putea avea acces.

Noile norme vor intra în vigoare în iunie şi vor fi valabile până în 2022, cu o fază tranzitorie de un an.

Noul regulament de exceptare pe categorii:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol