Aspectele socio-economice ale cultivării OMG-urilor în Europa

Un raport recent al Comisiei Europene demonstrează limitările actuale ale evaluării implicaţiilor socio-economice ale cultivării plantelor modificate genetic în Uniunea Europeană. Mai exact, raportul către Parlamentul European şi Consiliu, bazat pe informaţiile furnizate în principal de statele membre, relevă faptul că informaţiile existente sunt adesea limitate din punct de vedere statistic şi că se bazează frecvent pe idei preconcepute despre cultivarea OMG-urilor.

În raport, Comisia prezintă şi o analiză a dimensiunii socio-economice a cultivării OMG-urilor, astfel cum este raportată în literatura ştiinţifică internaţională şi în concluziile proiectelor de cercetare finanţate din programul-cadru european pentru cercetare.

Constatări principale

Întrucât UE reprezintă doar o fracţiune din suprafaţa dedicată culturilor modificate genetic de la nivel mondial, experienţa în domeniul cultivării OMG­urilor în Europa este în mod evident limitată. Prin urmare, nu este nicio surpriză faptul că informaţiile relevante din punct de vedere statistic cu privire la impactul socio-economic ex-post al cultivării OMG-urilor sunt destul de limitate din punct de vedere cantitativ.

Datele economice referitoare la paradigma europeană au provenit din studii efectuate în state membre cu experienţă în cultivarea de plante modificate genetic tolerante la erbicide sau rezistente la dăunători. Aceste studii au demonstrat că, în situaţia în care buruienile şi dăunătorii creează probleme mari, agricultorii care cultivă plante modificate genetic tolerante la erbicide sau rezistente la dăunători ar putea beneficia de recolte mai mari.

În raport, consecinţele sociale şi impactul economic al cultivării OMG-urilor asupra altor verigi ale lanţului alimentar au făcut obiectul unor comentarii semnificative. Pentru a completa contribuţiile statelor membre, raportul conţine şi o revizuire a literaturii ştiinţifice internaţionale existente privind dimensiunea socială şi economică a cultivării OMG-urilor.

El demonstrează că analizele economice conferă o imagine bună asupra impactului economic la nivelul exploataţiilor agricole pe plan mondial, în special pentru plantele modificate genetic tolerante la erbicide sau rezistente la dăunători. Totuşi, este de reamintit că informaţiile disponibile privind impactul social şi efectele pe termen lung asupra lanţului alimentar sunt limitate sau chiar absente.

În sfârşit, raportul oferă o revizuire a constatărilor proiectelor de cercetare finanţate de UE privind perspectivele socio-economice ale cultivării OMG-urilor (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).

Etapele următoare

Acest raport este punctul de plecare pentru statele membre, Comisie, Parlamentul European şi toate părţile interesate în procesul de analizare a acestui subiect sensibil. Totuşi, pentru a face progrese palpabile, Comisia consideră că discuţiile ar trebui să treacă de la percepţiile polarizate documentate în raport la o bază mai tangibilă şi mai obiectivă.

Prin urmare, Comisia recomandă definirea unui set robust de factori şi indicatori pentru a capta într-un mod uniform consecinţele socio-economice ale cultivării OMG-urilor în întreaga UE şi asupra lanţului alimentar.

De asemenea, Comisia sugerează iniţierea unei analize a beneficiului potenţial rezultat din înţelegerea mai bună a dimensiunii socio-economice a cultivării OMG-urilor.

Informaţii suplimentare

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol