Plan de îmbunătăţire a accesului rromilor la educaţie, locuri de muncă, îngrijiri medicale şi locuinţe

Termenul de “rrom” desemnează mai multe populaţii care se identifică drept rromi, ţigani, manouches, ashkali sau sinti. Aceste comunităţi formează cea mai mare minoritate etnică din Europa, numărând circa 11 milioane de persoane stabilite în aproape toate ţările din UE.

Rromii din Europa trăiesc în condiţii mai grele decât restul populaţiei. Cei mai mulţi dintre ei nu au studiile necesare pentru a-şi găsi un loc de muncă. În plus, din cauza condiţiilor precare de trai, au o medie de viaţă mai redusă.

Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a rromilor stabileşte următoarele obiective europene pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi integrarea socioeconomică a rromilor:

  • garantarea faptului că toţi copiii rromi termină cel puţin şcoala primară – conform unui sondaj realizat în şase state, numai 42% dintre ei ajung la acest nivel
  • facilitarea accesului tuturor rromilor la formare profesională, locuri de muncă şi sisteme de promovare a activităţilor independente – rata de ocupare a forţei de muncă este foarte mică, în special în rândul femeilor
  • acces egal la îngrijiri medicale şi preventive şi la servicii sociale – în special reducerea mortalităţii infantile
  • acces egal la locuinţe (inclusiv sociale) şi utilităţi publice – de exemplu, conectarea comunităţilor la reţelele publice de apă, canalizare şi energie electrică

În baza acestor orientări, statele membre ar urma să elaboreze propriile strategii de integrare a rromilor.

Planul propune, de asemenea, modalităţi de a utiliza mai eficient fondurile europene disponibile, prin orientarea lor către soluţionarea problemelor cu care se confruntă aceste comunităţi. În prezent, în majoritatea statelor membre, sumele alocate de UE nu sunt folosite îndeajuns pentru finanţarea proiectelor care vizează comunităţile de rromi.

Este important să ne asigurăm că cetăţenii de etnie rromă au aceleaşi drepturi şi oportunităţi ca şi restul europenilor – în caz contrar, realizarea integrării şi coeziunii sociale este imposibilă. Atingerea obiectivelor stabilite ar aduce şi beneficii economice. Cu cât creşte numărul rromilor care studiază şi îşi găsesc un loc de muncă, cu atât se măreşte şi productivitatea economică, întrucât scad cheltuielile cu prestaţiile sociale şi cresc veniturile din impozitul pe venit.

Comisia va monitoriza progresele înregistrate de strategiile naţionale pentru integrarea rromilor, în principal prin intermediul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE şi le va raporta anual Parlamentului şi Consiliului.

Mai multe despre UE şi rromi

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol