Comisia va recupera de la statele membre 530 de milioane de euro reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană reclamă astăzi o sumă totală de 530 de milioane de euro, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE cheltuite în mod incorect de statele membre. Conform acestei decizii, se vor recupera fonduri de la Bulgaria, Danemarca, Grecia, Spania, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, România și Marea Britanie, iar Germaniei i se va rambursa o mică sumă.

Banii revin la bugetul UE, deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților, precum și cu controlarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

  • 137,23 milioane de euro imputate Greciei pentru cheltuieli neeligibile și deficiențe majore ale Sistemul de Informații Geografice (GIS) utilizat în domeniul cultivării măslinelor, precum și ale controalelor la fața locului;
  • 122,38 milioane de euro imputate Greciei în legătură cu insuficienţa controalelor la fața locului, precum și din cauza deficiențelor Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS-GIS) și a controalelor administrative încrucișate referitoare la ajutoarele pe suprafață (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață);
  • 74,9 milioane de euro imputate României pentru punctele slabe din sistemul LPIS-GIS în ceea ce privește controalele administrative încrucișate, furnizarea de informații inexacte fermierilor și controalele ineficiente la fața locului în privința ajutoarelor pe suprafață (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață);
  • 70,96 milioane de euro imputate Spaniei pentru aplicarea de toleranțe tehnice incorecte, deficienţele înregistrate în controalele privind producțiile și aplicarea incorectă a unor penalități pentru întârzieri în depunerea declarațiilor de cultură referitoare la uleiul de măsline;
  • 37,25 milioane de euro imputate Spaniei pentru costuri ineligibile legate de gestionarea ecologică a ambalajelor și pentru cheltuieli neeligibile referitoare la fructe și legume;
  • 26,95 milioane de euro imputate Marii Britanii pentru punctele slabe în recunoașterea organizațiilor de producători, precum și punctele slabe și deficiențele conexe în ceea ce privește verificarea valorii producției comercializate în sectorul fructelor și legumelor;
  • 24,54 milioane de euro imputate Bulgariei pentru nivelurile insuficiente ale controalelor la fața locului, pentru punctele slabe ale sistemului LPIS-GIS, precum și pentru furnizarea de informații inexacte și îndrumări insuficiente fermierilor în privința ajutoarelor pe suprafață (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață);
  • 22,69 milioane de euro imputate Olandei pentru costuri neeligibile generate de tipărirea pe ambalaje și cheltuieli neeligibile efectuate de o organizație de producători cu comercializare descentralizată în ceea ce privește fructele și legumele.

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăți directe ale fermierilor. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și reacțiile la deficiențe sunt suficiente, și are dreptul să recupereze fondurile ulterior dacă auditurile constată că reacțiile statului membru nu sunt suficiente pentru a garanta cheltuierea adecvată a acestora.

Corecția financiară este proporțională cu rata erorilor. Decizia a fost luată în urma unui proces de conciliere între Comisie și statele membre, pe baza datelor obiective de pe teren și a riscului de utilizare incorectă a fondurilor.

Pentru detalii despre modul în care funcționează sistemul de închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/06/178 și fișa informativă „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol