Educația antreprenorială în școlile din Europa

De ce este esențială educația antreprenorială? Includ țările europene această disciplină în curriculum-ul școlar? Ce tip de strategii au fost aplicate până acum? Cum sunt profesorii pregătiți pentru a preda această disciplină? Aceste întrebări cheie reprezintă punctul central al noului raport Eurydice privind educația antreprenorială. SINTEZA RAPORTULUI (ro)

Educatie antreprenoriala

Dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale a fost pentru mulți ani unul dintre obiectivele cheie ale politicilor instituțiilor UE și statelor membre.

Într-adevăr, în contextul șomajului ridicat în rândul tinerilor, al crizei economice și schimbărilor rapide legate de economiile și societățile noastre complexe, bazate pe cunoaștere, competențele transversale, precum antreprenoriatul, sunt esențiale nu numai pentru a forma mentalitatea tinerilor, dar și pentru a asigura competențe, cunoștințe și atitudini care sunt esențiale pentru dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa. Cu toate acestea, deși unele țări s-au angajat deja să încurajeze educația antreprenorială de mai mult de un deceniu, altele sunt doar la început.

Ca urmare a raportului Eurydice din anul 2012 privind educația antreprenorială, această nouă analiză surprinde cele mai recente evoluții din Europa. Acesta oferă informații actualizate și mai detaliate cu privire la strategii, curriculum și rezultatele învățării, acoperind, de asemenea, și teme noi, cum ar fi sistemele de finanțare și formarea profesorilor. Raportul se axează pe învățământului primar, pe cel secundar inferior și general superior, precum și pe învățământul profesional și tehnic inițial, realizat în școală (IVET).

Sunt incluse informații pentru anul 2014/15, din 33 de țări participante la rețeaua Eurydice. În plus, fișele naționale de informații oferă o imagine de ansamblu a educației antreprenoriale în fiecare țară. În contextul acestui raport, educația antreprenorială se referă la dezvoltarea de competențe și atitudini de către cei care învață pentru a fi capabil să transforme ideile creative în acțiune antreprenorială. Aceasta este o competență-cheie pentru toți cei care învață, care sprijină dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și capacitatea de inserție profesională.

Câteva concluzii ale raportului:

  • Țările se află în diferite etape de dezvoltare a politicilor privind educația antreprenorială
  • Strategiile specifice privind educația antreprenorială sunt concentrate în nordul Europei și în regiunea Balcanilor de Vest
  • Ocuparea forței de muncă este un obiectiv comun în toate strategiile privind educația antreprenorială
  • Rezultatele învățării legate de educația antreprenorială rămân fragmentate și nu reprezintă încă o prioritate strategică
  • În toată Europa trebuie încă să fie dezvoltate surse de finanțare stabile și cuprinzătoare
  • În timp ce educația antreprenorială se bucură de recunoaștere sporită în învățământul primar, este mai frecvent întâlnită în învățământul secundar superior
  • În mai mult de jumătate dintre țări ghiduri cu privire la metodele de predare a educației antreprenoriale nu există sau sunt foarte puține
  • Educația antreprenorială este rareori inclusă în formarea inițială a profesorilor, dar este mai frecventă în dezvoltarea profesională continuă
  • Până în prezent, nicio țară nu a integrat pe deplin educația antreprenorială

Detalii găsiți în:

 

 

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol