Programului de Cooperare Transfrontalieră HU-SK-RO-UA 2014 – 2020

Al treilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020 a fost lansat în data de 14 noiembrie 2019 de către Ministerul pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Ungaria, ca Autoritate de Management a programului, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slovacia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din Romania şi Ministerul pentru Dezvoltarea Economiei, Comerţului şi Agriculturii din Ucraina, care sunt Autorităţile Naţionale ale programului.
Bugetul indicativ: 17.300.000 Euro.
Prezentul apel de propuneri este deschis pentru proiecte din cadrul priorităților: 3.1; 6.1; 7.1; 8.1 şi 8.2 ale programului (Cultură, Mediu, Transport, Siguranță și Securitate), respectiv:
3.1. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric – Promovarea prin funcțiuni turistice a culturii și istoriei locale
6.1. Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – Utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor
7.1. Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea de rețele și sisteme de comunicare și transport sustenabile și rezistente la fenomenele climatice – Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și bunurilor
8.1. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijinirea activităților comune de prevenire a dezastrelor naturale și cauzate de către activitatea umană, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență
8.2. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate.
Data limită de depunere a propunerilor: 13 februarie 2020 (ora 15:00 ora României).
Propunerile trebuie trimise online, via sistemului electronic IMIS 2014-2020, Modulul de Aplicare, conform regulilor din Secţiunea 2.3 din Ghidul aplicantului.
Potențialii aplicanți sunt rugați să verifice Manualul aplicantului (User’s Manual) pentru Modulul de Aplicare (Application Module) IMIS 2014-2020 pentru detalii legate de procesul de depunere online.
Documentele relevante pentru acest apel sunt disponibile la următoarea adresa:
https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol