„Comunități conectate” – sprijinirea regiunilor și orașelor pentru dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă

„Connected Communities” („Comunități conectate”) este o inițiativă a Comisiei Europene pentru sprijinirea regiunilor și a orașelor în activitățile lor de dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă. În cadrul inițiativei vor fi identificate posibile proiecte europene de comunicații în bandă largă, din care vor fi alese cele mai mature.

Cine poate depune un plan de proiect de comunicații în bandă largă de mare viteză?
Poate depune un proiect de comunicații în bandă largă orice entitate publică, semipublică sau privată de la nivel local, regional sau național. Proiectul de comunicații în bandă largă trebuie să fie situat în unul sau mai multe state membre ale UE.

Care este data-limită pentru depunerea unui proiect?
Prima fază a cererii de proiecte este deschisă până la 15 octombrie 2014.

Ce informații sunt necesare pentru depunerea unui proiect?

Cererea de proiecte constă în o serie de întrebări elementare despre propunerea de proiect, despre inițiatorul proiectului și despre comunitatea locală interesată de proiect. Chestionarul de completat cuprinde și câteva întrebări despre starea actuală a infrastructurii și despre beneficiile socioeconomice preconizate în urma conectării comunității locale.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a putea solicita asistență tehnică în cadrul MIE?

  • contribuția la realizarea obiectivelor Agendei digitale pentru Europa (și anume asigurarea unei conexiuni de mare viteză în bandă largă de cel puțin 30 Mbps);
  • acoperirea unor zone care nu vor fi acoperite de alți investitori;
  • utilizarea unor tehnologii moderne, considerate cele mai potrivite pentru a răspunde nevoilor zonei geografice în cauză, ținând seama de factori sociali și economici;
  • tehnologia cea mai adecvată pentru proiectul specific, din punctul de vedere al vitezei, al securității transmisiei, al rezistenței rețelei și al raportului costuri/beneficii;
  • posibilitatea de reproducere a proiectului în altă țară sau regiune.

De asistență tehnică vor beneficia toate proiectele?

Nu. Propunerile prezentate vor fi împărțite în trei categorii, iar rezultatele vor fi comunicate solicitanților până la 1 noiembrie 2014.

Proiectele vor fi împărțite în următoarele categorii:

  • Proiectare: proiectul nu este suficient de matur. Autorii propunerilor de proiecte din această categorie vor fi invitați să se alăture comunității on-line pentru a discuta proiectul în detaliu, dacă doresc.
  • Logică de intervenție: propunerea de proiect conține principalele părți interesate identificate (inițiatori de proiecte, finanțatori) și o prezentare în linii mari a zonelor care urmează să fie acoperite, a tehnologiilor și a costurilor. Autorii propunerilor de proiecte din această categorie vor fi invitați să furnizeze informații suplimentare și documente relevante în cadrul celei de a doua faze și vor fi înscriși în comunitatea on-line pentru a discuta proiectul în detaliu.
  • Plan de afaceri: există deja un plan de afaceri detaliat și au fost identificate principalele părți interesate, însă anumite aspecte nu sunt suficient de detaliate și trebuie clarificate; de asemenea, este indicat un buget orientativ. Autorii propunerilor de proiecte din această categorie vor fi invitați să furnizeze informații suplimentare și documente relevante în cadrul celei de a doua faze și vor fi înscriși în comunitatea on-line, în vederea oferirii de asistență tehnică.

După încheierea primei faze se va deschide o a doua fază, în cadrul căreia se vor detalia și completa informațiile furnizate în prima fază. Cea de a doua fază va fi deschisă până la 31 decembrie 2014. Apoi, proiectele vor fi evaluate de experți ai Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale, care vor transmite un feedback pentru fiecare proiect în parte (dată orientativă: 28 februarie 2015). Cele mai bune proiecte vor primi apoi o propunere de asistență tehnică.

Mai multe informații:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol