Uniunea piețelor de capital: un plan de acțiune menit să stimuleze finanțarea pentru întreprinderi și finanțarea investițiilor

Comisia Europeană lansează planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital, menit să ajute la crearea unei adevărate piețe unice de capital pentru toate cele 28 de state membre ale UE. De asemenea, sunt publicate primele și cele mai urgente măsuri din acest plan, cum ar relansarea unor piețe solide ale securitizărilor.

Înscriindu-se în prioritatea Comisiei Juncker de stimulare a ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în toată UE, uniunea piețelor de capital, ca pilon esențial al Planului de investiții, este menită să atace direct problema lipsei de investiții prin sporirea și diversificarea surselor de finanțare pentru întreprinderile și pentru proiectele pe termen lung din Europa.

Sursele alternative de finanțare, cum ar fi piețele de capital, capitalul de risc, finanțarea participativă și sectorului administrării activelor, care sunt complementare finanțării bancare, sunt utilizate pe scară mai largă în alte părți ale lumii și ar trebui să joace un rol mai important în ceea ce privește acordarea de finanțare societăților care se confruntă cu dificultăți în obținerea de fonduri, în special IMM-urilor și întreprinderilor recent înființate. Existența unor surse mai diversificate de finanțare aduce beneficii investițiilor și întreprinderilor, reprezentând totodată un factor esențial pentru stabilitatea financiară, întrucât atenuează impactul eventualelor probleme din sectorul bancar asupra întreprinderilor și asupra accesului lor la finanțare. De aceea, uniunea piețelor de capital este și o parte importantă a eforturilor de finalizare a uniunii economice și monetare europene.

Comisia dorește, de asemenea, să elimine obstacolele care blochează investițiile transfrontaliere în UE, pentru a face ca societățile și proiectele de infrastructură să obțină mai ușor finanțarea de care au nevoie, indiferent de locul în care sunt situate.

Uniunea piețelor de capital este un proiect pe termen mediu, însă presupune câteva prime inițiative importante. Comisia prezintă astăzi un prim set de măsuri care vizează relansarea securitizării de înaltă calitate și promovarea investițiilor pe termen lung în infrastructură. În plus, Comisia va anunța, până la sfârșitul anului, propunerile de modificare a Directivei privind prospectul pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să poate atrage capital mai ușor și cu costuri mai mici.

În plus, Comisia a lansat două consultări privind fondurile cu capital de risc și obligațiunile garantate.

În conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, Comisia lansează, de asemenea, o cerere de contribuții privind impactul cumulat al legislației financiare, pentru a se asigura că aceasta produce efectele scontate, fără a genera, de exemplu, suprapuneri ale cerințelor de raportare sau inconsecvențe între diferitele acte legislative.

Obiectivul general urmărit de Comisie în ceea ce privește uniunea piețelor de capital este crearea de oportunități pentru investitori, asigurarea legăturii dintre finanțare și economia în sens larg și promovarea unui sistem financiar mai rezistent, caracterizat de o integrare mai mare și de o concurență mai pronunțată. Vom aborda acest aspect într‑un mod pragmatic, pas cu pas, pe baza unor analize economice riguroase și ținând seama de riscurile pentru stabilitatea financiară.

Planul de acțiune are la bază următoarele principii-cheie:

  • Crearea mai multor oportunități pentru investitori: uniunea piețelor de capital ar trebui să contribuie la mobilizarea capitalului în Europa și la direcționarea acestuia către toate întreprinderile, inclusiv IMM-urile, și proiectele de infrastructură care au nevoie de finanțare pentru a se dezvolta și a crea locuri de muncă. Aceasta ar trebui să ofere gospodăriilor opțiuni mai adecvate pentru a‑și atinge obiectivele în materie de pensii.
  • Asigurarea legăturii dintre finanțare și economia reală: uniunea piețelor de capital este un proiect clasic de piață unică în beneficiul tuturor celor 28 de state membre. Statele membre au mult de câștigat din direcționarea capitalului și a investițiilor către propriile proiecte.
  • Promovarea unui sistem financiar mai solid și mai rezistent: apariția unei game mai largi de surse de finanțare și a unor investiții pe termen mai lung prin care se asigură că cetățenii și societățile din UE nu mai sunt la fel de vulnerabile la șocurile financiare ca în timpul crizei.
  • Aprofundarea integrării financiare și intensificarea concurenței: uniunea piețelor de capital ar trebui să aibă drept rezultat partajarea în mai mare măsură a riscurilor la nivel transfrontalier și piețe mai lichide, ceea ce va duce la aprofundarea integrării financiare, la reducerea costurilor și la creșterea competitivității europene.

Printre primele măsuri-cheie se numără:

Noi norme privind securitizarea

Securitizarea este procesul prin care se creează, de obicei de către un creditor cum ar fi o bancă, un instrument financiar prin gruparea unor active (de exemplu credite auto sau împrumuturi pentru IMM-uri) care urmează să fie achiziționate de investitori. Se facilitează astfel accesul la o gamă mai largă de investitori, ceea ce sporește lichiditatea și eliberează capital de la bănci pentru noi împrumuturi. Comisia propune uncadru de reglementare privind securitizarea simplu, transparent și standardizat, care face obiectul unui control de supraveghere adecvat. Conform estimărilor Comisiei, dacă emiterea de securitizări în UE ar ajunge la nivelul înregistrat în medie înainte de criză, acest lucru ar genera o finanțare suplimentară pentru economie cu o valoare cuprinsă între 100 și 150 de miliarde de euro.

Noi norme privind tratamentul Solvabilitate II aplicat proiectelor de infrastructură

Investițiile în proiectele de infrastructură sunt esențiale pentru a sprijini activitatea economică și creșterea în Europa, însă aceste proiecte necesită un nivel ridicat de finanțare pe termen lung. Sectorul asigurărilor dispune de mecanismele necesare pentru a oferi finanțare pe termen lung proiectelor de infrastructură, prin investiții în acțiuni și prin acordarea de împrumuturi. Comisia își dorește să elimine obstacolele prudențiale nejustificate, astfel încât asigurătorii să poată juca un rol important în cadrul proiectelor de infrastructură europene. Pe baza avizului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), legislațiade astăzi creează o clasă distinctă de active de infrastructură și reduce valoarea capitalului care trebuie deținut de asigurători pentru garantarea instrumentelor de datorie și de capital ale proiectelor de infrastructură.

Consultarea publică privind capitalul de risc

Întreprinderile mici și mijlocii necotate la bursă întâmpină adesea dificultăți la obținerea de finanțare tradițională prin împrumuturi bancare și nu au acces la capital prin piețele bursiere; soluțiile alternative, cum ar fi capitalul de risc, le pot ajuta să crească și să se dezvolte. Regulile existente la nivelul UE, și anume regulamentele privind fondurile europene cu capital de risc (EuVECA) și fondurile europene de antreprenoriat social (EuSEF), instituie două tipuri de fonduri de investiții colective care facilitează investițiile deponenților privați în IMM-urile necotate și sporesc atractivitatea acestor investiții. În cadrul consultării se va pune întrebarea dacă modificări punctuale ale acestor regulamente ar putea stimula utilizarea acestor fonduri de investiții. Printre chestiunile abordate de consultare se numără restricțiile privind cine este în măsură să gestioneze fondurile, nivelul minim al investiției, care se ridică la 100 000 EUR, și întrebarea dacă administratorii din afara UE ar trebui sau nu să poată oferi EuVECA sau EuSEF. Consultarea se va încheia la 6 ianuarie 2016.

Consultarea publică privind obligațiunile garantate

Obligațiunile garantate sunt un instrument important pentru finanțarea pe termen lung în multe state membre ale UE, permițând direcționarea finanțării către piața imobiliară și către sectorul public. Instituțiile de credit europene sunt lideri mondiali în ceea ce privește emiterea de obligațiuni garantate, dar în prezent piața este fragmentată de frontierele naționale, ceea ce împiedică standardizarea practicilor de subscriere și de publicare a informațiilor și creează obstacole în calea unor piețe active, lichide și accesibile, în special la nivel transfrontalier. Comisia va lansa o consultare cu privire la un cadru paneuropean privind obligațiunile garantate. Acest cadru s-ar sprijini pe regimurile naționale care funcționează bine, fără a le perturba, și ar avea la bază standarde de înaltă calitate și cele mai bune practici de pe piață. Consultarea, care se va încheia la 6 ianuarie 2016, va solicita totodată opinii cu privire la utilizarea structurilor de obligațiuni garantate prin intermediul împrumuturilor pentru IMM-uri. După încheierea consultării, Comisia va decide dacă este necesară o acțiune a UE.

Impactul cumulat al legislației financiare

Comisia lansează astăzi o „cerere de contribuții” cu scopul de a colecta feedback și a evalua impactul cumulat și interacțiunea dintre normele financiare actuale. Prin intermediul acestei consultări, Comisia dorește să identifice posibile neconcordanțe, incoerențe și lacune în ceea ce privește normele financiare, precum și sarcinile inutile impuse prin reglementări și factorii care afectează în mod negativ investițiile pe termen lung și creșterea.

Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol