UE prezintă planuri pentru pensii adecvate, sigure și viabile

Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE, iar tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Dacă Europa nu poate garanta pensii decente, acum și în viitor, milioane de oameni se vor confrunta cu sărăcia la bătrânețe.

În plus, Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea creată de criza financiară și economică.

Pentru a sprijini eforturile în domeniu, Comisia Europeană a publicat o Carte Albă referitoare la pensii adecvate, sigure și viabile.

Aceasta examinează modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii.

Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate astfel încât cei care sunt capabili să poată continua să lucreze – conducând la un echilibru mai bun între timpul petrecut la locul de muncă și cel petrecut ca pensionar; pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a se asigura că promisiunile legate de pensii sunt îndeplinite și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.

În mod special, Cartea Albă propune:

  • crearea de oportunități mai bune pentru lucrătorii în vârstă prin solicitarea adresată partenerilor sociali de a adapta practicile la locul de muncă și pe piața forței de muncă și prin utilizarea Fondului Social European în vederea integrării lucrătorilor mai în vârstă în câmpul muncii. Oferirea posibilității de a lucra până la o vârstă mai înaintată reprezintă un obiectiv major al Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii 2012;
  • dezvoltarea unor sisteme suplimentare de pensii private prin încurajarea partenerilor sociali în a elabora astfel de sisteme și prin încurajarea statelor membre în a optimiza stimulentele fiscale și de altă natură;
  • îmbunătățirea siguranței sistemelor suplimentare de pensii, inclusiv printr-o revizuire a directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) și o mai bună informare a consumatorilor;
  • compatibilizarea pensiilor suplimentare cu mobilitatea, prin intermediul unei legislații care protejează drepturile la pensie ale lucrătorilor mobili și prin promovarea instituirii de servicii de monitorizare a pensiilor pe teritoriul UE. Acestea pot oferi cetățenilor informații despre drepturile la pensie și estimări privind veniturile lor după pensionare;
  • încurajarea statelor membre să promoveze prelungirea vieții profesionale active, prin corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, restrângerea accesului la mecanismul de pensionare anticipată și eliminarea decalajelor în materie de pensii între bărbați și femei;
  • continuarea monitorizării gradului de adecvare, viabilității și siguranței pensiilor și sprijinirea reformelor sistemelor de pensii în statele membre.

Mai multe informații

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol