Sectorul laptelui: taxe pentru statele membre care depăşesc cota de lapte

Singurele state membre care şi-au depăşit cotele de lapte în anul de cotă 2009/2010, conform cifrelor provizorii publicate de Comisia Europeană, sunt Danemarca, Țările de Jos şi Cipru.

Acest lucru atrage după sine plata unor taxe suplimentare în valoare totală de 19 milioane EUR, faţă de 99 milioane EUR percepute anul trecut şi 340 milioane EUR percepute acum doi ani. După majorarea cotelor convenită în cadrul bilanţului de sănătate al PAC din 2008, producţia italiană s-a încadrat pentru prima oară în cotă, în timp ce producţia totală a UE a fost cu aproximativ 7% mai mică decât volumele prevăzute de cota totală, faţă de marja de 4,2% înregistrată pentru anul de cotă 2008/2009 (aprilie-martie).

În total, cele trei ţări au înregistrat o depăşire a cotelor lor naţionale de 70 000 de tone. Țările de Jos şi Danemarca şi-au depăşit cota „livrărilor” cu 0,4%, iar Cipru cu 0,3%, ceea ce presupune amenzi în valoare de 13,03 milioane EUR, 5,68 milioane EUR şi respectiv 125 000 EUR. Țările de Jos şi-au depăşit, de asemenea, cota pentru vânzări directe cu aproximativ 2 268 de tone, având ca rezultat o taxă suplimentară pentru vânzările directe de 631 000 EUR. Pe baza declaraţiilor anuale ale statelor membre, toate celelalte 24 de state membre s-au încadrat în cotele alocate. Deşi deciziile din 2008 (majorarea cotei şi modificări ale sistemului de corecţie a conţinutului de materie grasă) au sporit considerabil posibilităţile de producţie în 2009/2010, s-a înregistrat o creştere a livrărilor în doar 10 state membre (Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Spania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria şi Finlanda). De fapt, livrările globale au scăzut cu 0,6% – ceea ce reflectă situaţia dificilă de pe piaţă – înregistrându-se reduceri de peste 2% în 11 state membre (Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Letonia, Lituania, Ungaria, România, Slovacia şi Suedia). În urma corecţiei conţinutului de materie grasă, livrările din 15 state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit) au fost cu cel puţin 10% mai mici decât cota naţională.

Cum funcţionează sistemul

Laptele de vacă se comercializează în Uniunea Europeană pe bază de cote. Fiecare stat membru are două cote, una pentru livrările către fabricile de lapte, cealaltă pentru vânzările directe către consumatori. Aceste cantităţi sunt distribuite între producătorii din fiecare stat membru (cote individuale). Pentru anul de cotă 2009/2010 (aprilie 2009-martie 2010), cota totală pentru livrările către fabricile de lapte a fost de 144,8 milioane de tone, împărţită în 836 000 de cote individuale. Cota separată de 3,5 milioane de tone pentru vânzări directe se împarte în aproape 370 000 de cote individuale.

Atunci când cota naţională este depăşită, producătorii care au contribuit la această depăşire trebuie să plătească o taxă pe excedent – sau „taxă suplimentară” – în valoare de 27,83 EUR per 100 kg în exces. Această taxă trebuie să fie plătită de producătorii de lapte de vacă pentru toate cantităţile de lapte sau de echivalent de lapte care au depăşit cota comercializată în cursul perioadei de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie şi 31 martie. În fiecare an, înainte de 1 septembrie, statele membre trebuie să comunice Comisiei rezultatele aplicării sistemului de cote de lapte în perioada anterioară. Această notificare trebuie să se facă sub forma unui chestionar completat cu toate datele necesare calculării taxei pe excedent.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol