Revizuire majoră a politicii comerciale a Uniunii Europene

📣Comisia Europeană a lansat luna trecută o revizuire majoră a politicii comerciale a Uniunii Europene, inclusiv o consultare publică prin care se solicită contribuții din partea Parlamentului European, a statelor membre, a părților interesate și a societății civile. 👥
🔜Obiectivul Comisiei este de a ajunge la un consens în ceea ce privește o nouă direcție pe termen mediu pentru politica comercială a UE, care să răspundă la o varietate de noi provocări globale și să țină seama de învățămintele desprinse din criza provocată de coronavirus.
👉Întrebările consultării sunt incluse într-un chestionar disponibil online. Știrea completă cu trimiteri utile poate fi accesată aici: https://bit.ly/RevPolEcon

🗓Consultarea acoperă toate subiectele relevante pentru politica comercială a UE, cu un accent deosebit pe următoarele aspecte:
Construirea unei economii a UE rezistente și sustenabile după coronavirus
Reformarea Organizației Mondiale a Comerțului
Crearea de oportunități comerciale globale pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
Maximizarea contribuției politicii comerciale la abordarea principalelor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă sau tranziția digitală
Consolidarea relațiilor comerciale și de investiții cu principalii parteneri comerciali
Îmbunătățirea condițiilor de concurență echitabile și protejarea întreprinderilor și a cetățenilor din UE.
🔜Rezultatele acestei noi consultări vor fi integrate într-o comunicare care urmează să fie publicată spre sfârșitul anului. Revizuirea finală va fi rezultatul unui proces transparent și incluziv, care va include consultarea publică online, discuțiile cu Parlamentul European și statele membre, precum și implicarea părților interesate relevante și a reprezentanților societății civile.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol