Consultare publică privind revizuirea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice

📣Comisia a lansat o consultare publică privind revizuirea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS).
🆕De la intrarea în vigoare a directivei actuale în 2016, peisajul amenințărilor cibernetice a evoluat rapid. În prezent, Comisia intenționează să demareze procedura de revizuire a Directivei NIS, începând cu o consultare publică al cărei scop este să colecteze opinii cu privire la punerea în aplicare a acesteia și la impactul eventualelor schimbări viitoare.
👉Poți participa accesând acest link scurt: https://bit.ly/ConsSecCib

👥Consultarea este deschisă tuturor: cetățeni, organizații publice și private, asociații profesionale și mediul academic.
Chestionarul este împărțit în 3 secțiuni:
🔹Secțiunea 1 – întrebări generale referitoare la Directiva NIS care sunt accesibile tuturor părților interesate.
🔹Secțiunea 2 – întrebări tehnice legate de funcționarea Directivei NIS. Această secțiune este destinată persoanelor, organizațiilor și autorităților care sunt familiare cu Directiva NIS și politicile de securitate cibernetică.
🔹Secțiunea 3 – caută să adune opinii legate de abordări ale securității cibernetice în context european, care nu sunt în prezent incluse în Directiva NIS. Această secțiune este destinată preponderent persoanelor, organizațiilor și autorităților care sunt familiare cu Directiva NIS și politicile de securitate cibernetică.
💬Odată ce viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin tot mai dependente de tehnologii digitale și servicii și produse ce se bazează pe internet, fiecare dintre noi devenim mai vulnerabili la atacuri cibernetice. Observăm că mediul de amenințări evoluează în mod constant și amplitudinea atacurilor crește, generând riscuri nemaiîntâlnit de mari pentru rețele și sistemele informatice. Criza COVID-19 și creșterea cererii generată pentru soluții bazate pe internet a subliniat și mai mult necesitatea unei capacități moderne de răspuns și pregătire pentru o posibilă criză viitoare. Păstrarea unui nivel ridicat de securitate cibernetică la nivelul Uniunii Europene a devenit esențială pentru buna funcționare a economiei și garantarea prosperității.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol