Reducerea diferenţei de salarizare dintre femei şi bărbaţi

Pe 5 martie, UE a organizat prima Zi europeană a egalităţii salariale, ca parte a măsurilor de eliminare a discriminării femeilor. Data de 5 martie nu a fost aleasă întâmplător. Aceasta este ziua în care veniturile unei femei le-ar egala pe cele primite de un bărbat aflat pe aceeaşi post în anul precedent – adică după circa două luni suplimentare de muncă.

“Remunerare egală pentru muncă egală” reprezintă unul dintre principiile fondatoare ale UE, nediscriminarea.
Diferenţele de salarizare pentru aceeaşi poziţie au scăzut, dar într-un ritm foarte lent – în prezent, femeile câştigă cu 17,5% mai puţin decât bărbaţii.

Diferenţele de salarizare înseamnă inegalităţi la locul de muncă şi discriminare, cu consecinţe pe termen lung.
De exemplu, un salariu mai mic determină o pensie mai mică. De aceea, 22% dintre femeile cu vârsta de peste 65 de ani sunt expuse riscului de sărăcie, în timp ce numai 16% dintre bărbaţi se află în această situaţie.

Pentru a combate acest tip de discriminare, Comisia:

  • va elabora programe la locul de muncă – premii, concursuri, clasificări ale firmelor care luptă pentru egalitatea de gen
  • va ajuta angajatorii să identifice şi să corecteze diferenţele nejustificate, furnizându-le instrumente precum instrumentul on-line de calcul al diferenţei de salarizare între bărbaţi şi femei
  • va încuraja accesul la profesii în care fie femeile, fie bărbaţii sunt slab reprezentaţi
  • va facilita realizarea unui echilibru între viaţa profesională şi cea privată, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi
  • va ameliora transparenţa remunerării şi efectele asupra egalităţii de salarizare în cazul contractelor cu normă parţială sau pe durată determinată propuse adeseori femeilor.

UE îşi concentrează eforturile şi asupra unei alte forme de discriminare a femeilor la locul de muncă: blocarea accesului la poziţii de vârf.

Comisia s-a întâlnit în cursul acestei săptămâni cu cadre de conducere ale unor mari societăţi europene. Ca urmare, a fost lansată o modalitate voluntară prin care firmele din sectorul public se pot angaja să mărească numărul femeilor în cadrul consiliilor de administraţie. Obiectivul ar fi de 30%, până în 2015 şi de 40%, până în 2050.

UE va evalua progresele înregistrate după un an. Dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, Comisia va lua măsuri (eventual legislative) pentru a se asigura că aceste blocaje sunt eliminate. În prezent, doar 12% dintre membrii consiliilor de administraţie ale celor mai mari companii europene sunt femei.

Aceste măsuri se încadrează în strategia Comisiei pentru egalitatea de gen şi vor fi puse în prim-plan şi în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua internaţională a femeii (8 martie).

Mai mult despre egalitatea de gen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=418

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol