Primul instrument juridic al UE pentru integrarea romilor

Child with computer © European Union/Reporters, Eric HerchaftToate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat să pună în aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică și socială a comunităților de romi. Recomandarea Consiliului a fost adoptată în unanimitate de miniștrii reuniți în cadrul Consiliului la mai puțin de șase luni de la prezentarea propunerii de către Comisie (IP/13/607, MEMO/13/610). Prin adoptarea acestei recomandări, care este primul instrument juridic adoptat vreodată de UE pentru integrarea romilor, statele membre se angajează să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației.

Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre conține orientări specifice pentru a ajuta statele membre să își intensifice și să își accelereze eforturile. Aceasta recomandă statelor membre să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației. Recomandarea consolidează Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenit în 2011 de toate statele membre (IP/11/789), stabilind condițiile unei integrări efective a populației de etnie romă din statele membre.

Bazându-se pe rapoartele Comisiei referitoare la situația romilor din ultimii ani, recomandarea se axează pe cele patru domenii în care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor în Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor:

– accesul la educație,

– accesul la locuri de muncă,

– accesul la servicii de sănătate și

– accesul la locuințe.

Pentru realizarea acțiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce pentru integrarea romilor nu numai fonduri ale UE, ci și fonduri naționale și din sectorul terțiar – un factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea sa de anul trecut a strategiilor naționale ale statelor membre (IP/12/499).

În plus, recomandarea oferă statelor membre orientări privind politici transversale pentru integrarea romilor, cum ar fi asigurarea implementării strategiilor la nivel local, asigurarea respectării normelor împotriva discriminării, aplicarea unei strategii de investiții sociale, asigurarea protecției copiilor și femeilor de etnie romă și identificarea de soluții pentru reducerea sărăciei.

Etapele următoare

Deși recomandarea nu are caracter juridic obligatoriu, statele membre ar trebui acum să pună în practică măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația populației de etnie romă. Potrivit unui raport privind progresele înregistrate publicat de Comisie în luna iunie, statele membre trebuie să îmbunătățească punerea în aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (a se vedea fișele de informare pentru fiecare țară).

Deși, oficial, nu este obligat să voteze în acest caz, Parlamentul European a sprijinit, la rândul său, Recomandarea Consiliului, în urma unui vot exprimat la 5 decembrie în cadrul Comisiei pentru libertăți civile (LIBE). Comisia a adoptat un proiect de rezoluție referitoare la progresele în materie de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor, în care s-a subliniat rolul autorităților locale și regionale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind romii, precum și importanța alocării unor resurse financiare adecvate pentru politicile de integrare a romilor. Se preconizează ca rezoluția să fie adoptată în plen de Parlamentul European la începutul anului 2014.

În exercițiul din mai 2013, pe baza propunerii Comisiei, în cadrul semestrului european, Consiliul a adresat recomandări specifice cu privire la aspecte legate de romi unui număr de cinci state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia). În aceste recomandări specifice fiecărei țări se solicita celor cinci state membre să asigure punerea în aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor și să integreze măsuri specifice referitoare la romi în politicile orizontale relevante. Ciclul anual al semestrului european garantează că integrarea romilor rămâne în mod ferm și constant pe agenda UE.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol