Planul de Investiții pentru Europa oferă garanții pentru întreprinderi și proiecte de infrastructură. #InvestEU; #InvestNV

Planul de Investiții pentru Europa sprijină investițiile în economia reală prin intermediul unei rezerve de proiecte la nivelul UE, creează un mediu propice pentru investiții prin înlăturarea barierelor din calea investițiilor și mobilizează resurse publice și private. Un element-cheie în această ultimă componentă este Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care încurajează investițiile în proiecte de infrastructură și în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Proiectul nostru ”InvestNV” urmărește să promoveze PIE la nivel local și regional, în Regiunea de NV.

Prin oferirea unei garanții totale în valoare de 21 de miliarde EUR pentru întreprinderi și proiecte de infrastructură, din care 16 miliarde EUR provin de la bugetul UE și 5 miliarde EUR de la Banca Europeană de Investiții, FEIS urmărește să deblocheze investiții suplimentare de cel puțin 315 miliarde EUR pe o perioadă de 3 ani. În decembrie 2016, finanțarea FEIS avea potențialul de a elibera 163,9 miliarde EUR, adică 52% din suma menționată mai sus.

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol