Bilanț și acțiuni privind cetățenia europeană

Cel de al treilea raport al Comisiei Europene privind cetățenia UE a fost publicat marți, 24 ianuarie. Documentul face bilanțul progreselor înregistrate începând din 2014 și prezintă acțiunile menite să asigure faptul că europenii se bucură pe deplin de drepturile lor atunci când lucrează, călătoresc, studiază sau participă la alegeri, intr-un alt stat membru UE.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, responsabilă cu drepturile pe care le conferă cetățenia UE, a declarat: „87 % dintre europeni sunt conștienți de faptul că sunt cetățeni ai UE, procent care nu a fost niciodată atât de ridicat, însă nu sunt întotdeauna conștienți de drepturile care decurg din statutul de cetățean al UE. Cetățenia UE conferă drepturi și libertăți importante și, de asemenea, oferă posibilitatea unei participări democratice și a unei implicări active în cadrul procesului decizional al UE. Dorim să le oferim mijloacele necesare pentru a fi mai bine informați cu privire la drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE și pentru a-și exercita mai ușor aceste drepturi.”

Raportul se bazează pe contribuțiile furnizate de cetățeni în cadrul unor sondaje și al unei consultări publice. El se axează pe patru domenii:

1) promovarea drepturilor pe care le conferă cetățenia UE și a valorilor comune ale UE;

2) sporirea participării cetățenilor la viața democratică a UE;

3) simplificarea vieții de zi cu zi a cetățenilor UE; și

4) întărirea securității și promovarea egalității.

Pentru atingerea obiectivelor, Comisia va întreprinde o serie de acțiuni, precum:

  • Organizarea  unei campanii de informare cu privire la drepturile pe care le conferă cetățenia UE;
  • consolidarea implicării voluntare prin furnizarea unor oportunități tinerilor europeni, precum Corpul european de solidaritate;
  • prezentarea unei propuneri pentru instituirea unui „portal digital unic”, care să faciliteze accesul online al cetățenilor la servicii de informare, asistență și soluționare a problemelor pentru o gamă largă de aspecte administrative;
  • intensificarea dialogurilor cu cetățeni, pentru a face schimb de opinii;
  • promovarea celor mai bune practici pentru a-i ajuta pe cetățeni să voteze și să candideze la alegerile europene, în special în perioada premergătoare alegerilor din 2019.

Potrivit raportului, numărul europenilor care doresc să știe mai multe despre drepturile lor continuă să crească, iar nivelul de conștientizare a statutului de cetățeni europeni este mai mare ca niciodată.  Patru din cinci europeni apreciază, în special, dreptul la libera circulație, care le permite să locuiască, să lucreze, să studieze și să desfășoare activități comerciale oriunde în UE. Cu toate acestea, din cauza lipsei de informare, cetățenii UE nu își exercită pe deplin dreptul de a vota la alegerile europene și locale și mulți dintre ei nu au cunoștință de dreptul la protecția consulară asigurată de ambasadele altor state membre ale UE.

Context

Orice persoană care deține cetățenia unui stat membru al UE este, de asemenea, cetățean al UE. Cetățenia UE nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia. Este un statut valoros care le oferă cetățenilor numeroase libertăți, cum ar fi libera circulație, protecția consulară, precum și dreptul de a vota și de a candida la alegerile municipale și la alegerile pentru Parlamentul European, oriunde ar locui în Uniunea Europeană.

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Raportul din 2017 privind cetățenia UE

Fișă informativă privind acțiunile Comisiei în domeniul cetățeniei UE 2013-2016

Rezumat al Raportului din 2017 privind cetățenia UE

Fișă informativă privind Consultarea publică din 2015 privind cetățenia UE

Raportul tehnic privind evoluția legislației și a jurisprudenței referitoare la cetățenia UE (articolul 25)

Programul privind cetățenia UE

Sondajul din 2015 privind drepturile electorale

Sondajul din 2015 privind cetățenia

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol