Planul de acțiune CARS 2020 – măsuri pentru susținerea industriei auto

UE prezintă propuneri de creştere a competitivităţii sectorului auto european prin investiţii în inovare, reducerea birocraţiei, stimularea dezvoltării competenţelor şi sporirea accesului la pieţele externe.

Pentru ca Europa să continue să prospere este vital ca industria sa auto să rămână competitivă. De acest sector depinde, direct sau indirect, viaţa a aproximativ 12 milioane de cetăţeni.

Recesiunea mondială i-a afectat însă şi pe producătorii auto. Cererea este în scădere într-un moment în care concurenţa creşte, punând la încercare companii europene şi străine. Producătorii trebuie să răspundă, de asemenea, cererilor tot mai mari de creştere a eficienţei energetice şi a siguranţei automobilelor.

Pentru a face faţă acestor provocări, companiile trebuie să se concentreze mai mult pe calitate şi inovare. Din dorinţa de a le ajuta să realizeze această transformare, Comisia propune un pachet de măsuri care include:

  • investiţii în tehnologii care reduc emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea fonică. Aceste investiţii vor fi realizate prin direcţionarea fondurilor UE şi a împrumuturilor de la Banca Europeană de Investiţii şi prin raţionalizarea stimulentelor financiare
  • crearea unei pieţe de consum viabile pentru autovehiculele care funcţionează pe bază de combustibili alternativi (electricitate, hidrogen şi gaze naturale) prin dezvoltarea infrastructurii necesare şi crearea unui standard UE pentru interfeţele de reîncărcare a maşinilor electrice
  • promovarea unor măsuri de creştere a siguranţei rutiere, printre care introducerea sistemelor inteligente de transport (computere de bord, tehnologii bazate pe senzori, servicii digitale, sisteme de comunicare)
  • reducerea birocraţiei şi a concurenţei neloiale în UE
  • sprijinirea acestui sector în sensul îmbunătăţirii accesului la pieţele externe, prin încheierea de acorduri comerciale corecte şi echilibrate şi o mai bună promovare, în special în ţările cu o cerere în creştere
  • încheierea unor negocieri internaţionale având ca obiect standarde şi norme de siguranţă comune pentru maşinile electrice şi bateriile acestora
  • ameliorarea calificării şi formării şi anticiparea nevoilor viitoare ale acestui sector
  • utilizarea mai eficientă a fondurilor alocate cercetării şi inovării, la nivel european şi naţional.

Planul are la bază strategia industrială a Comisiei, care stabileşte priorităţile UE în ceea ce priveşte stimularea sectoarelor strategice, printre care se numără şi sectorul aeronautic, al ingineriei, cel spaţial şi industria chimică şi farmaceutică.

Prin aplicarea acestei strategii se urmăreşte inversarea tendinţei de scădere a producţiei şi creşterea ponderii sale în PIB de la 16%, cât este în prezent, până la circa 20% în 2020. La ora actuală, 80% din exporturile UE se bazează pe producţie.

Sprijinul UE pentru producătorii auto

Raportul UE privind industria auto

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol