Parlamentul European aprobă bugetul pe termen lung al UE (2014 – 2020)

După luni de negocieri complexe, Parlamentul a aprobat marți, 19 noiembrie, bugetul pe termen lung al UE, pentru 2014 – 2020. Toate condițiile exprimate în rezoluția din iulie – adoptată ca urmare a unui acord politic la cel mai înalt nivel între Parlament, Președinția irlandeză și Comisia – au fost îndeplinite. Bugetul total pentru următorii șapte ani este de 960 de miliarde pentru angajamente și 908 miliarde pentru plăți (la prețurile din 2011).

Remedierea întârzierilor de plată

Parlamentul a dorit în primul rând ca întârzierile recurente ale plăților să fie remediate. În ultimii ani, acestea au pus Comisia în imposibilitatea de a își îndeplini obligațiile legale și financiare. Remedierea presupune ca anul 2014 să nu mai înceapă în roșu. Statele membre au aprobat adăugarea sumei de 3,9 milioane de euro la bugetul pentru 2013.

Bazele legale pentru toate programele UE au fost aprobate

În al doilea rând, Parlamentul a insistat ca toate bazele legale pentru diferite programe UE să fie finalizate pe baza codeciziei între Consiliu și Parlament. Acest lucru a fost îndeplinit și ca urmare, multe programe sunt votate în această sesiune plenară.

Grup la nivel înalt pentru resursele proprii

În al treilea rând, Parlamentul a insistat pentru crearea unui grup de lucru la nivel înalt privind “resursele proprii” care să lucreze la reformarea aranjamentelor actuale privind resursele UE, întrucât sistemul actual, cu toate excepțiile, reducerile, sursele diferite de finanțare și dependența de bugetele naționale, a devenit inexplicabil. Statele membre au fost de acord cu organizarea acestui grup de lucru, care va începe să lucreze curând.

Utilizarea optimă a fiecărui euro

În acordul din iunie 2013, Parlamentul a asigurat deja prioritățile cheie pentru mandatul său de negociere. Printre acestea se află o flexibilitate aproape totală de mutare a fondurilor neutilizate (creditele de plată) de la un an la altul și de la o categorie de cheltuieli la alta. Această flexibilitate este necesară pentru a asigura că fiecare euro din bugetul UE este utilizat acolo unde este necesar, mai ales în situația actuală în care bugetele anuale vor scădea.

Revizuirea la mijlocul perioadei bugetare

O altă realizare cheie a Parlamentului a fost inserția unei “clauze de revizuire” care va cere Comisiei Europene să prezinte o revizuire a modului de funcționare a bugetului UE pe termen lung (MFF) în 2016, ținând seama de situația economică de la acel moment. A fost subliniată în mod special alinierea duratei viitoare a MFF – în prezent fiind de șapte ani – la ciclurile politice de cinci ani din instituțiile UE. Revizuirea va fi însoțită de o propunere legislativă de revizuire.

Ce urmează

Consiliul de Miniștri va supune la vot MFF ca punct A în cadrul Consiliului din 2 decembrie privind competitivitatea.

Rezultatul votului

Regulamentul MFF a fost adoptat cu 537 de voturi pentru, 126 împotrivă și 19 abțineri. Acordul interinsitutțional care însoțește acest regulament a fost adoptat cu 557 de voturi pentru, 118 împotrivă și 11 abțineri.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol