Noi norme privind etichetarea produselor alimentare

De la 13 decembrie 2014, pe întreg teritoriul UE se vor aplica noi norme referitoare informarea consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare.

Noua legislație stabilește principii generale privind etichetarea alimentelor, dar prevede și cerințe mai specifice care includ, de exemplu:

 • o mai bună lizibilitate a informațiilor (dimensiunea minimă a fontului pentru informațiile obligatorii);
 • o prezentare mai clară și armonizată a alergenilor în lista ingredientelor care intră în componența produselor alimentare preambalate (evidențierea acestora prin font, stil sau culoarea de fond);
 • informații obligatorii privind alergenii conținuți de produsele alimentare care nu sunt preambalate, inclusiv în cazul restaurantelor și al cafenelelor;
 • o cerință privind specificarea anumitor informații nutriționale în cazul majorității alimentelor prelucrate preambalate;
 • informații obligatorii privind originea cărnii proaspete provenite de la porcine, ovine, caprine și păsări de curte;
 • aceleași cerințe de etichetare pentru vânzările online, la distanță sau în magazin;
 • o listă a nanomaterialelor fabricate care figurează printre ingrediente;
 • informații specifice cu privire la originea vegetală a uleiurilor și grăsimilor rafinate;
 • norme consolidate pentru evitarea practicilor înșelătoare;
 • indicarea ingredientului înlocuitor pentru „imitațiile” de produse alimentare;
 • indicarea clară a „cărnii reconstituite” sau a „peștelui reconstituit”, precum și
 • indicarea clară a produselor decongelate.

Industria alimentară a avut o perioadă de tranziție de trei ani pentru a se asigura că aceste norme se vor aplica începând cu 13 decembrie 2014. Cu toate acestea, este posibil să mai găsiți pe piață produse etichetate conform vechilor norme, deoarece regulamentul prevede epuizarea stocurilor pentru produsele alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de 13 decembrie 2014 (atenție, nu este vorba despre epuizarea stocurilor de etichete).

REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011: CELEX_32011R1169_RO_TXT

Normele privind informațiile nutriționale obligatorii se vor aplica numai de la 13 decembrie 2016. Cu toate acestea, în cazul în care declarația nutrițională este furnizată pe etichetă după data de 13 decembrie 2014, aceasta trebuie să respecte normele prevăzute de regulament.

Ce pot face dacă găsesc etichete care nu respectă noile norme după data de 13 decembrie 2014?

Punerea în aplicare a normelor UE privind etichetarea este încredințată statelor membre, iar reclamațiile trebuie să fie adresate autorităților naționale competente.

Alte întrebări și răspunsuri: http://ec.europa.eu/romania/news/11122014_fisa_informativa_in_ceea_ce_priveste_produsele_alimentare_ro.htm

Noutățile introduse: http://ec.europa.eu/romania/images/11122014_main_innovations_introduce_by_regulation.pdf

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol