Jocurile de noroc online în Europa: lansarea dezbaterii

Jocurile de noroc online reprezintă un sector cu ascensiune rapidă în Europa, fiind identificate deja aproximativ 15.000 de pagini de internet; veniturile anuale totale înregistrate de acest sector în 2008 s-au ridicat la peste 6 miliarde de euro și se preconizează că această sumă se va dubla până în 2013.

Cadrele juridice naţionale variază enorm de la un stat membru UE la altul, ele impunând norme diferite în ce priveşte acordarea licenţelor, serviciile online conexe, plăţile, obiectivele de interes public şi combaterea fraudei.

Pentru a se asigura certitudinea juridică şi protejarea eficace a cetăţenilor UE în raport cu aceste servicii transfrontaliere aflate în expansiune rapidă, este important să se evalueze posibilitatea coexistenţei diferitelor modele în cadrul pieţei interne.

Prin urmare, obiectivul principal al consultării lansate sub forma unei Cărţi Verzi este de a obţine o imagine de ansamblu obiectivă a situaţiei existente pe piaţa jocurilor de noroc online din UE şi a diferitelor modele normative naţionale.

Comisia invită părţile interesate să-şi exprime opiniile şi doreşte să strângă informaţii şi date detaliate cu privire la aspecte strategice importante, cum ar fi organizarea serviciilor de jocuri de noroc online şi aplicarea legislaţiei în vigoare, protecţia consumatorilor şi alte provocări relevante cu care se confruntă politicile publice, precum şi comunicaţiile comerciale şi serviciile de plăţi.

Pe baza contribuţiilor primite în cadrul consultării, care pot fi transmise până la data de 31 iulie 2011, se va putea stabili dacă este necesar să se adopte, şi sub ce formă, măsuri în acest domeniu la nivelul UE. În completarea acestei consultări, vor fi organizate ateliere de lucru pe teme specifice, la care vor participa experți în domeniu.

La ce se referă consultarea publică?

Oferta de servicii de jocuri de noroc online din UE ridică nu doar probleme sociale şi de ordine publică, ci şi probleme de ordin normativ şi tehnic. Principalele aspecte strategice ale consultării sunt următoarele:

1. Definirea şi organizarea serviciilor de jocuri de noroc online:

Cartea Verde solicită opinii privind principalele avantaje şi/sau dificultăţi care rezultă din coexistenţa, în UE, a unor sisteme şi practici naţionale diferite în ce priveşte acordarea licenţelor pentru serviciile de jocuri de noroc online.

2. Servicii conexe prestate şi/sau utilizate de furnizorii de servicii de jocuri de noroc online:

Cartea Verde solicită opinii privind normele şi practicile în materie de comunicare comercială şi de identificare a clienţilor online, precum şi reglementările aplicabile sistemelor de plăţi pentru serviciile de jocuri de noroc online, precum şi conturilor jucătorilor.

3. Obiective de interes public:

Această parte a consultării este axată pe trei obiective care pot fi mai mult sau mai puţin valabile pentru statele membre, din perspectiva politicilor lor naţionale în domeniul jocurilor de noroc online:

* Protecţia consumatorilor: consultarea vizează strângerea de informaţii cu privire la patologia jucătorilor şi la dependenţă, precum şi la măsurile luate pentru a proteja jucătorii şi pentru a preveni sau limita aceste probleme. Un alt aspect esenţial este modalitatea de a asigura protecţia minorilor şi altor grupuri vulnerabile.

Aspectele abordate sunt legate de promovarea şi comercializarea jocurilor de noroc online şi de sistemele existente de identificare a clienţilor, atât în momentul deschiderii unui cont, cât şi în momentul efectuării plăţilor.

* Ordinea publică: Cartea Verde solicită opinii privind cele mai bune practici de a depista şi preveni fraudele, spălarea de bani şi alte infracţiuni.

* Finanţarea activităţilor şi evenimentelor de binefacere şi a celor de interes public: Consultarea abordează diferitele sisteme de canalizare a veniturilor în activităţi de interes public, precum şi mecanismele de redistribuire a veniturilor realizate din serviciile publice şi private de jocuri de noroc online în beneficiul societăţii, de exemplu, pentru artă, educaţie sau sport.

4. Aplicarea legislaţiei:

În UE există o piaţă importantă de servicii ilegale de jocuri de noroc online. Se estimează că, pentru fiecare pagină de internet autorizată de jocuri de noroc online din lume, există cel puţin cinci pagini de jocuri de poker sau pariuri sportive online neautorizate.

O piaţă ilegală transfrontalieră este accesibilă în prezent consumatorilor; cauzată fie de toleranţa de facto, fie de lipsa aplicării eficace a legislaţiei. De aceea, scopul consultării este de a evalua sistemele actuale de aplicare a legislaţiei şi de cooperare dintre statele membre, precum şi de a colecta informaţii obiective cu privire la eficienţa sistemelor de blocare existente (cum ar fi blocarea plăţilor sau filtrarea numelor de domeniu).

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol