Extinderea UE – paşii următori

S-a publicat raportul pe 2012 privind strategia de extindere a UE, cu evaluări ale progreselor înregistrate de Croaţia, Islanda, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo.

Uniunea Europeană şi cele 27 de state membre şi-au luat angajamentul de a le oferi şi altor ţări şansa integrării. Continuarea procesului de extindere ar consolida securitatea, pacea şi prosperitatea continentului, precum şi influenţa politică a UE.

Raportul din 2012 privind strategia de extindere, care vizează ţările din Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia, analizează progresele înregistrate de ţările care doresc să adere la UE şi trasează reformele pe care acestea trebuie să le pună în aplicare.

Procesul anual de monitorizare garantează că ţările candidate sunt acceptate în UE numai în momentul în care îndeplinesc integral cerinţele care le-au fost comunicate în detaliu.

Acestea prevăd, printre altele, ameliorarea participării politice şi a normelor juridice, buna funcţionare a administraţiei publice, garantarea libertăţii de expresie, crearea de condiţii pentru grupurile excluse din punct de vedere social, asigurarea stabilităţii economice.

Anul acesta, Comisia îşi propune să ajute ţările potenţial candidate să îndeplinească cerinţele esenţiale de aderare într-o etapă cât mai incipientă a procesului de extindere.

Starea de fapt

În decembrie 2011, UE a semnat tratatul de aderare cu Croaţia. Această ţară va face parte din UE începând cu 1 iulie 2013 şi, până la data respectivă, mai are de îndeplinit câteva condiţii.

UE continuă să îşi consolideze relaţiile cu Islanda, inclusiv în domeniul energiilor regenerabile şi al combaterii schimbărilor climatice. Negocierile de aderare decurg bine.

Turcia trebuie să facă eforturi mai mari pentru a îndeplini cerinţele în materie de drepturi politice şi fundamentale, inclusiv pe cele referitoare la libertatea de expresie. Şi alte obligaţii sunt prioritare, cum ar fi îmbunătăţirea relaţiilor cu Republica Cipru.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei aşteaptă decizia guvernelor UE cu privire la recomandarea Comisiei de deschidere a negocierilor.

Albania ar urma să primească statutul de ţară candidată în momentul în care va realiza anumite reforme-cheie.

Bosnia şi Herţegovina a făcut progrese limitate în direcţia îndeplinirii condiţiilor iniţiale impuse de UE.

Au început negocierile de aderare cu Muntenegru, iar Serbia este recunoscută în prezent ca ţară candidată, ceea ce dovedeşte, o dată în plus, că atunci când se fac reforme UE îşi ţine promisiunile.

Negocierile cu Kosovo (în temeiul Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU) pe marginea unui acord de asistenţă comercială şi financiară ar putea începe de îndată ce această ţară va îndeplini o serie de condiţii esenţiale.

Paşii următori

În decembrie 2012, guvernele UE vor analiza recomandările şi vor lua decizii cu privire la fiecare dintre aceste ţări. Între timp, Comisia continuă să le sprijine în realizarea reformelor necesare.

Mai multe despre extinderea UE: http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol