Evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa

Evaluarea din 2018 confirmă tendințele pozitive privind ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa, dar subliniază provocările, în special pe cele legate de automatizare și de digitalizare. Raportul privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa

  • Numărul persoanelor încadrate în muncă a atins noi niveluri-record. Cu aproape 238 de milioane de persoane având un loc de muncă, ocuparea forței de muncă nu a fost niciodată mai mare în UE. În 2017, peste trei milioane și jumătate de persoane aveau un loc de muncă, în comparație cu anul 2016.
  • Cu toate acestea, deși numărul orelor lucrate pe persoană angajată a crescut în ultimii ani, ele se situează încă sub nivelurile din 2008.
  • În același timp, asistăm la o creștere a veniturilor disponibile și la niveluri mai scăzute de sărăcie. Deprivarea materială severă a scăzut la un nivel minim istoric, numărul persoanelor afectate fiind mai mic cu 16,1 milioane față de anul 2012.
  • Însă având în vedere impactul evoluțiilor tehnologice, există incertitudini cu privire la efectele viitoare ale automatizării și digitalizării. Acesta este motivul pentru care evaluarea ESDE pe 2018 este dedicată pieței muncii în schimbare.

Ediția din acest an a raportului își propune să analizeze oportunitățile și riscurile legate de inovațiile tehnologice, de schimbările demografice și de globalizare. Evaluarea arată acțiunile care trebuie întreprinse astfel încât oricine să poată beneficia de aceste evoluții.

  • Astfel cum s-a subliniat în cadrul analizei, progresele tehnologice sunt esențiale pentru creșterea productivității globale.
  • Însă, în același timp, progresele tehnologice înlocuiesc sarcinile de rutină care necesită un nivel scăzut de competență și cresc pragul de competență necesar pentru ocuparea unui loc de muncă: Deși nu există nicio concluzie definitivă cu privire la amploarea posibilă a impactului tehnologiei asupra locurilor de muncă, studiile arată că sarcinile de rutină implicate în locurile de muncă actuale sunt cele mai predispuse la automatizare totală sau parțială; potrivit unui studiu, între 37 % și 69 % din locurile de muncă ar putea fi parțial automatizate în viitorul apropiat.
  • O mai bună educație și învățarea pe tot parcursul vieții, precum și asigurarea faptului că piața forței de muncă și instituțiile de protecție socială sunt adecvate scopului sunt esențiale pentru adaptarea la această piață a muncii în schimbare.

Cu ajutorul Agendei pentru competențe în Europa și al finanțării din partea Uniunii, Comisia a pregătit terenul pentru a-i dota pe cetățenii Europei cu competențe superioare la toate nivelurile, în strânsă cooperare cu statele membre, furnizorii de formare și întreprinderile. De asemenea, partenerii sociali joacă un rol important în actualizarea competențelor profesionale și recalificarea forței de muncă și în gestionarea flexibilității sporite de pe piața muncii în schimbare. Ei contribuie la elaborarea programelor de formare și la identificarea oportunităților și a dezavantajelor schimbărilor rapide care afectează piețele forței de muncă.

Noile tehnologii contribuie la creșterea numărului lucrătorilor care prestează o muncă atipică și a lucrătorilor independenți. În urma evaluării ESDE s-a constatat că noile forme de muncă aduc beneficii atât pentru lucrători, cât și pentru întreprinderi, în materie de flexibilitate sporită și un echilibrul mai bun între viața profesională și cea personală, oferind în același timp noi oportunități persoanelor, inclusiv celor cu dezabilități sau celor în vârstă, de a intra sau rămâne pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, evaluarea ESDE arată, de asemenea, o corelație între creșterea incidenței formelor atipice de muncă și o deteriorare a condițiilor de muncă, cu o mai mare volatilitate veniturilor, cu o securitate mai scăzută a locurilor de muncă și cu un acces insuficient la protecția socială, astfel cum s-a observat în cazul lucrătorilor pe platforme online. Comisia abordează această situație prin propuneri de modernizare a legislației pieței muncii și a sistemelor de protecție socială, pentru a răspunde noii lumi a muncii. În propunerea pentru o Directivă privind condiții de muncă mai transparente și mai previzibile, sunt incluse noi standarde minime pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru cei cu contracte de muncă atipice. Iar prin propunerea pentru o Recomandare privind accesul la protecția socială, încurajăm statele membre să asigure accesul la securitatea socială pentru toți angajații și lucrătorii independenți, inclusiv transferabilitatea drepturilor între diferite locuri de muncă și forme de încadrare.

În sfârșit, evaluarea ESDE pe 2018 evidențiază, de asemenea, anumite provocări structurale restante, de exemplu în domeniul inegalității, precum inegalitatea veniturilor și inegalitatea de gen sau legate de dezvoltarea unor competențe ori de educație.

Informații suplimentare

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol