Înlocuirea economiei tradiţionale cu un concept de economie circulară

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet ambițios de măsuri privind economia circulară pentru a ajuta întreprinderile și consumatorii europeni să realizeze tranziția către o economie mai puternică și mai circulară, în care resursele sunt utilizate într-un mod mai sustenabil. Acțiunile propuse vor contribui la „închiderea buclei” în ciclurile de viață ale produselor, prin intensificarea reciclării și a reutilizării, și vor aduce beneficii atât pentru mediu, cât și pentru economie. Planurile vor valorifica și vor utiliza la maximum toate materiile prime, produsele și deșeurile, favorizând economisirea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Propunerile acoperă întregul ciclu de viață: de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare. Această tranziție va fi susținută financiar prin alocarea unei finanțări din fondurile structurale și de investiții europene, a 650 de milioane EUR din Orizont 2020 (programul UE de finanțare pentru cercetare și inovare) și a 5,5 miliarde EUR din fondurile structurale destinate gestionării deșeurilor, precum și prin realizarea la nivel național a unor investiții în economia circulară.

Pachetul a eliminat compartimentarea din cadrul Comisiei și contribuie la îndeplinirea priorităților politice generale prin combaterea schimbărilor climatice și abordarea aspectelor legate de mediu, stimulând, în același timp, crearea de locuri de muncă, creșterea economică, investițiile și echitatea socială. Acesta a fost pregătit de o echipă de bază a proiectului, coprezidată de prim-vicepreședintele FransTimmermans și vicepreședintele Jyrki Katainen, cu implicarea strânsă a comisarilor Karmenu Vella și Elżbieta Bieńkowska. De asemenea, la elaborarea sa au participat mulți alți comisari care au contribuit la identificarea celor mai eficiente instrumente care acoperă o gamă largă de domenii de politică.

Prim vice-președintele Frans Timmermans, responsabil de dezvoltarea durabilă, a declarat: „Planeta și economia noastră nu pot supraviețui dacă vom continua cu această atitudine: «ia, produce, utilizează și aruncă». Avem nevoie să păstrăm resursele prețioase și să fructificăm pe deplin întreaga valoare economică a acestora. Economia circulară înseamnă reducerea deșeurilor și protejarea mediului, dar și o transformare profundă a modului în care funcționează întreaga noastră economie. Regândind modul în care producem, lucrăm și ne facem cumpărăturile, putem să generăm noi oportunități și să creăm noi locuri de muncă. Grație pachetului prezentat astăzi, oferim cadrul global care va permite ca această schimbare să aibă loc cu adevărat. Se stabilește astfel o traiectorie credibilă și ambițioasă pentru o mai bună gestionare a deșeurilor în Europa, prin intermediul unor acțiuni de sprijin care acoperă întregul ciclu de viață al produselor. Această combinație între reglementarea inteligentă și stimulentele prevăzute la nivelul UE va ajuta întreprinderile și consumatorii, precum și autoritățile naționale și locale să producă această transformare.”

Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară

Pachetul privind economia circulară transmite un semnal clar operatorilor economici că UE utilizează toate instrumentele de care dispune pentru a-și transforma economia, deschizând calea unor noi oportunități de afaceri și impulsionând competitivitatea. Măsurile generale de schimbare a întregului ciclu de viață al produselor depășesc accentul restrâns asupra etapei de scoatere din uz și evidențiază ambiția clară a Comisiei de a transforma economia UE și de a obține rezultate în acest sens. Stimulentele pe care le instituim ar trebui să genereze într-o măsură tot mai mare modalități inovatoare și mai eficiente de producție și consum. Economia circulară are potențialul de a crea numeroase locuri de muncă în Europa, conservând în același timp resursele prețioase și din ce în ce mai puține, reducând efectele pe care utilizarea resurselor le are asupra mediului și valorizând deșeurile prin transformarea lor în produse. Sunt prevăzute și măsuri sectoriale, precum și standarde de calitate pentru materiile prime secundare. Printre acțiunile principale care au fost adoptate astăzi sau care urmează să fie întreprinse pe durata mandatului actualei Comisii se numără:

 • o finanțare de peste 650 de milioane EUR din cadrul programului Orizont 2020 și 5,5 miliarde EUR din fondurile structurale;
 • acțiuni de reducere a deșeurilor alimentare, inclusiv o metodologie comună de măsurare, îmbunătățirea marcării datei și instrumente care să permită îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă referitor la reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare până în 2030;
 • elaborarea unorstandarde de calitate pentru materiile prime secundareîn vederea creșterii încrederii operatorilor în piața unică;
 • măsuri în cadrul planului de lucru privind proiectarea ecologică pentru perioada 2015-2017, în scopul de a promova posibilitatea de reparare, durabilitatea și potențialul de reciclare ale produselor, în plus față de eficiența energetică;
 • revizuirea Regulamentului privind îngrășămintele, în scopul de a facilita recunoașterea pe piața unică a îngrășămintelor organice și a celor pe bază de deșeuri și de a sprijini rolul bionutrienților;
 • o strategie privind materiale plastice în economia circulară, care abordează aspecte precum potențialul de reciclare, biodegradabilitatea, prezența substanțelor periculoase în materialele plastice, precum și ținta de reducere semnificativă a deșeurilor marine, astfel cum a fost stabilită în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă;
 • o serie de acțiuni privind reutilizarea apei, inclusiv o propunere legislativă referitoare la cerințele minime în materie de reutilizare a apelor reziduale.

Comunicarea adoptată astăzi cuprinde un calendar precis al acțiunilor propuse, precum și un plan pentru un cadru de monitorizare simplu și eficace privind economia circulară.

 

Propuneri legislative revizuite privind deșeurile

Propunerea legislativă revizuită privind deșeurile stabilește obiective clare de reducere a deșeurilor, precum și o traiectorie ambițioasă și credibilă, pe termen lung, pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor. Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă, obiectivele de reducere a deșeurilor din noua propunere sunt însoțite de măsuri concrete care vizează abordarea obstacolelor de pe teren și situațiile diferite din statele membre. Printre elementele principale ale propunerii revizuite privind deșeurile se numără:

 • un obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 65 % până în 2030;
 • un obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 75 % până în 2030;
 • un obiectiv obligatoriu de reducere a depozitelor de deșeuri până la maximum 10 % din toate deșeurile, până în 2030;
 • o interzicere a depozitării deșeurilor colectate separat;
 • promovarea unor instrumente economice de descurajare a depozitării în gropile de gunoi;
 • definiții simplificate și îmbunătățite, precum și metode de calculare a ratelor de reciclare, armonizate la nivelul UE;
 • măsuri concrete de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale – transformarea unui subprodus al unei industrii în materia primă a unei alte industrii;
 • stimulente economice pentru ca producătorii să introducă pe piață produse mai ecologice și să sprijine schemele de recuperare și de reciclare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule).

 

Context

În decembrie 2014, Comisia a hotărât să retragă o propunere legislativă privind deșeurile aflată în curs de adoptare, ca parte a exercițiului de discontinuitate politică efectuat pentru primul program de lucru al Comisiei Juncker. La momentul respectiv, Comisia s-a angajat să utilizeze noile sale metode de lucru orizontale pentru a prezenta, până la sfârșitul anului 2015, un nou pachet care să acopere întregul ciclu economic, nu doar obiectivele de reducere a deșeurilor, bazându-se pe expertiza tuturor serviciilor sale. Pachetul cuprinzător adoptat astăzi reprezintă un set de acțiuni concrete, cuprinzătoare și ambițioase, care vor fi făcute cunoscute pe durata mandatului Comisiei.

Ca parte a procesului de elaborare a pachetului privind economia circulară, Comisia a organizat o conferință pe această temă, care a avut loc la Bruxelles, la data de 25 iunie 2015 și la care au participat aproximativ 700 de reprezentanți ai părților interesate. Participarea la această conferință a fost deschisă tuturor părților interesate care doresc să contribuie la modelarea elaborării politicilor economice europene. Conferința a urmat unei consultări publice care a durat douăsprezece săptămâni, între 28 mai și 20 august 2015, și în cadrul căreia s-au primit peste 1 500 de contribuții. În plus, comisarii, cabinetele lor, precum și serviciile Comisiei au avut cu principalele părți interesate consultări intense, bazate pe colaborare.

Comisia face apel la Parlamentul European și la Consiliu să valorifice această activitate pregătitoare importantă și să acorde prioritate adoptării și punerii în aplicare a propunerilor legislative de astăzi. Pachetul va fi prezentat imediat, în sesiunea plenară a Parlamentului European din data de 2 decembrie, de către prim-vicepreședintele Timmermans și vicepreședintele Katainen.

 

Pentru mai multe informații

DOCUMENT DE INFORMARE: Pachetul de măsuri privind economia circulară: întrebări și răspunsuri

Fișă informativă generală: Închiderea buclei: un pachet ambițios de măsuri privind economia circulară la nivelul UE

Fișă informativă: Închiderea buclei: sprijinirea consumatorilor în a alege produse și servicii durabile

Fișă informativă: Închiderea buclei: faza de producție a economiei circulare

Fișă informativă: Închiderea buclei: obiective clare și instrumente pentru o mai bună gestionare a deșeurilor

Fișă informativă: Închiderea buclei: de la deșeuri la resurse

Comunicare: Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară

Anexă la Comunicarea privind economia circulară

Directiva propusă privind deșeurile

Directiva propusă privind deșeurile de ambalaje

Directiva propusă privind depozitele de deșeuri

Directiva propusă privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Notă analitică privind obiectivele de gestionare a deșeurilor

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Plan de punere în aplicare

Rezultatele consultării publice

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol