Educație și mobilitate prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene!

Domeniile programului Erasmus+ în România sunt următoarele:
Educaţie şcolară (School education, SE)
Învăţământ universitar –mobilitate între ţările programului (Higher education, HE)
Învăţământ universitar –mobilitate către şi dinspre ţările partenere (International credit mobility)
Formare profesională (Vocational education and training, VET)
Educaţia adulţilor (Adult education, AE)
Tineret (Youth).

💬Știai că:
✔️Mulți dintre cei nouă milioane de studenți care au participat la programul de schimburi Erasmus al UE afirmă că acesta i-a ajutat să fie mai deschiși la noi experiențe.
40% dintre foștii studenți Erasmus se mută într-o altă țară cel puțin o dată după absolvire.
✔️Între un sfert și o treime dintre foștii studenți Erasmus au înființat o întreprindere sau intenționează să facă acest lucru.
✔️În plus, studenții Erasmus au șanse de două ori mai mari să își găsească un loc de muncă în primul an de la absolvire. Ei au și mai multe șanse să fie într-un post de conducere după cinci ani.
💙💙💙Într-o notă mai lejeră, se poate menționa că, potrivit unui studiu, tinerii care participă la programul de schimburi Erasmus au aproape de trei ori mai multe șanse să aibă o relație romantică de durată cu cineva dintr-o altă țară.

Context:
Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-20201.
Europa are nevoie de societăți mai coezive și incluzive care să permită cetățenilor să joace un rol activ în viața democratică. Educația, formarea, activitățile de tineret și sportul reprezintă elemente esențiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării sociale, pentru consolidarea înțelegerii interculturale și a sentimentului de apartenență la o comunitate și pentru prevenirea radicalizării violente. Erasmus+ este un instrument important pentru promovarea incluziunii persoanelor provenind din medii defavorizate, în special a migranților nou sosiți.
Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va aduce beneficii pentru persoane fizice, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, contribuind la creșterea economică și la asigurarea echității, prosperității și a incluziunii sociale în Europa și nu numai.
https://www.erasmusplus.ro/
#ErasmusPlus #SuntSolidar

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol