EaSI – Noul program global al UE pentru ocuparea forței de muncă și politică socială

EaSI - Noul program global al UE pentru ocuparea forței de muncă și politică socială

EaSI, noul program paneuropean pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, va contribui la o mai mare coerență a politicii UE, va încuraja mobilitatea forței de muncă și va oferi microfinanțare specifică grupurilor mai vulnerabile. EaSI comasează programul PROGRESS, rețeaua EURES și instrumentul de microfinanțare PROGRESS într-un program global unic menit să contribuie într-un mod mai eficient la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea durabilă, punând accentul pe inovare socială.

Comisia Europeană a pregătit o publicație menită să evidențieze unele dintre modalitățile prin care EaSI și baza sa amplă de părți interesate pot contribui la ghidarea politicii și a acțiunilor UE în direcția corectă. Publicația EASI

Publicaţia este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE și poate fi comandată de pe EU Bookshop

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol