Consultări publice privind utilizarea cloracetamidei și oxidului de zinc în produsele cosmetice

Using CosmeticsTermen-limită: 24 decembrie 2015

Grup-țintă: Părțile interesate, inclusiv autorități ale statelor membre, producătorii de produse cosmetice, producătorii substanțelor vizate, reprezentanți ai sectoarelor industriale relevante și asociațiile de consumatori.

Comisia Europeană dorește să adune contribuții din partea tuturor părților interesate cu privire la măsurile propuse și posibilul impact economic al acestora.

Referitor la impactul economic, contribuțiile/comentariile trebuie să vizeze, printre altele, următoarele aspecte:

  • fezabilitatea modificărilor propuse;
  • competitivitate, promovare și comercializare;
  • costuri directe și indirecte pentru operatorii economici, inclusiv IMM-uri;
  • inovare și cercetare;
  • regiuni, sectoare industriale și forță de muncă specifice;
  • țări terțe și relații internaționale;
  • mediul macroeconomic.

Contribuțiile primite vor fi publicate pe Internet. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată la această consultare pentru informații despre modul în care datele dumneavoastră personale și contribuția vor fi tratate.

Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea în Registrul de Transparență și să se conformeze codului de conduită aferent.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol