Consultare publică privind Strategia Europa 2020

Săgeţi la ţintă © iStockphotoComisia Europeană vă invită să participați la Consultarea publică privind Strategia 2020 și să vă transmiteți opiniile până pe 31 octombrie 2014. Obiectivul acestei consultări este acela de a obține contribuții cu privire la revizuirea Strategiei Europa 2020 și colectarea de opinii asupra evoluției sale ulterioare.

Puteți contribui la această consultare on-line sau puteți trimite opinia dvs pe subiect prin e-mail la adresa: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu

De asemenea, puteți trimite răspunsurile dumneavoastră și prin poștă la adresa:

Comisia Europeană
Secretariatul-General – Unitatea SG D1 “Europa 2020, Semestru European, Guvernanță Economică”
BERL 6/201
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
1040 Bruxelles
Belgia

Răspunsurile dumneavoastră pot fi trimise în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE și pot fi publicate în limba în care au fost redactate.

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm

INFORMAȚII DESPRE STRATEGIA 2020

Strategia Europa 2020, menită să promoveze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, a fost lansată în martie 2010. Obiectivul său este de a crea condiții favorabile pentru o economie europeană bazată pe cunoaștere și competitivă, păstrând totodată modelul UE de economie de piață socială și îmbunătățind eficiența resurselor. Strategia a fost concepută ca un parteneriat între UE și statele membre, vizând promovarea creșterii și crearea de locuri de muncă.

Strategia Europa 2020 este structurată pe cinci axe principale: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbări climatice și utilizarea eficientă a energiei1, educație și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Strategia stabilește, de asemenea, o serie de programe de acțiune, denumite „inițiative emblematice”, în șapte domenii considerate motoare esențiale pentru creștere, cum ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, sărăcia și utilizarea eficientă a resurselor. Obiectivele strategiei sunt, de asemenea, sprijinite de o acțiune la nivelul UE în domenii precum piața unică, bugetul UE și agenda externă a UE.

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare și monitorizată în cadrul Semestrului european, ciclul anual de coordonare a politicilor bugetare și economice la nivelul UE. Semestrul european implică discuții între instituțiile UE privind prioritățile majore, angajamente anuale ale statelor membre și recomandări pentru fiecare stat membru elaborate de Comisie și adoptate, la cel mai înalt nivel, de șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului European. Aceste recomandări trebuie aplicate în cadrul politicilor și bugetelor statelor membre. Astfel, împreună cu bugetul UE, recomandările de țară sunt instrumente-cheie pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020.

După patru ani, la propunerea Comisiei, Consiliul European din 20-21 martie 2014 a fost de acord să inițieze o revizuire a Strategiei Europa 2020. La 5 martie 2014, Comisia a adoptat Comunicarea „Bilanțul strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (Comunicarea și anexele) în care sunt trase concluziile preliminare după primii ani de la implementarea strategiei. Pe baza acestor prime rezultate și în contextul unei redresări treptate a economiilor europene, este momentul să reflectăm la elaborarea strategiei pentru următorii ani.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol