Consultare publică privind revizuirea normelor UE privind infrastructurile energetice transeuropene

👥Comisia a lansat o consultare publică privind revizuirea normelor UE privind infrastructurile energetice transeuropene. Această revizie se realizează pentru a garanta concordanța cu obiectivele de neutralitate climatică prevăzute prin Pactul ecologic (verde) european. 💡💨🌊☀️
📑Comisia intenționează să publice o propunere legislativă pentru a adapta acest regulament înainte de sfârșitul anului 2020. Pentru a asigura un proces de consultare mai larg și mai interactiv, Comisia va organiza și patru seminare online ale părților interesate, iar o evaluare inițială a impactului a fost publicată recent pentru a se obține feedback.
📨Poți lua parte ala această consultare publică până la data de 13 iulie 2020.
👉 https://bit.ly/ConsultareTEN-E
💬Regulamentul actual aferent Rețelelor Energetice Trans-europene (TEN-E) stabilește reglementări pentru inter-operabilitatea și dezvoltarea transfrontalieră a infrastructurii energetice pentru a atinge obiectivele politicii legată de energie a UE.
📍Obiectivele principale includ implementarea la timp a proiectelor de interes comun („PCIs – projects of common interest”) care vor interconecta piețele de energie din Europa. Interconectarea piețelor de energie va permite a mai bună integrare a surselor de energie regenerabilă, o mai sporită securitate a furnizării și o competitivitate mai ridicată în interiorul piețelor ce limitează fluctuația prețurilor.
📍Regulamentul TEN-E stabilește criterii pentru implementarea proiectelor de interes comun necesare operaționalizării coridoarelor prioritare și a domeniilor tematice ce includ categoriile: electricitate, gaze naturale, petrol, rețele inteligente și rețele pentru dioxidul de carbon.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol