Consultare publică: drepturile consumatorilor

Comisia Europeană dorește să afle opiniile părților interesate referitoare la posibilele modificări ale unor directive esențiale ale UE în materie de drept al consumatorilor. Consultarea este deschisă până la data de 8 octombrie 2017.

Informațiile colectate pe parcursul acestor evaluări arată că, pentru a îmbunătăți în continuare legislația transversală în materie de drept al consumatorilor, ar putea fi nevoie de modificări legislative în următoarele domenii:

 • creșterea transparenței pentru a le permite consumatorilor să știe cu cine încheie contracte atunci când cumpără de pe platforme on-line și dacă drepturile consumatorilor se aplică acestor contracte
 • extinderea anumitor drepturi ale consumatorilor la contractele pentru servicii on-line, atunci când consumatorii furnizează date în loc să plătească cu bani
 • măsurile reparatorii individuale pentru consumatorii afectați de practici comerciale neloiale, de exemplu de afirmațiile înșelătoare privind caracteristicile ecologice
 • impunerea de penalități financiare mai proporționate, mai eficiente și disuasive menite să abordeze încălcarea legislației în materie de protecție a consumatorilor
 • simplificarea anumitor norme și cerințe.

Prezenta consultare urmărește să colecteze punctele de vedere ale părților interesate cu privire la posibilele modificări legislative menționate mai sus.

Comisia profită de această ocazie pentru a afla și ce cred părțile interesate despre anumite chestiuni referitoare la normele naționale privind interzicerea vânzărilor la domiciliu.

Raportul referitor la verificarea adecvării a scos în evidență și nevoia de a lua în calcul modificarea normelor privind publicitatea înșelătoare și comparativă în relațiile dintre întreprinderi (B2B). Concluziile procesului de verificare a adecvării vor fi folosite în conturarea măsurilor viitoare în domeniul relațiilor B2B (în special în ceea ce privește relațiile dintre platforme și întreprinderi) în contextul pieței digitale unice – aspect care nu este acoperit de prezenta consultare publică.

Mai mult decât atât, o posibilă revizuire a Directivei privind acțiunile în încetare sugerată de evaluarea privind verificarea adecvării este strâns legată de evaluarea Recomandării din 2013 privind acțiunile colective în despăgubire. Aceasta se va desfășura într-o etapă ulterioară și nu intră în aria de acoperire a prezentei consultări publice.

GRUP ȚINTĂ: Toți cetățenii și toate organizațiile pot participa la prezenta consultare, în special:

 • consumatorii
 • asociațiile naționale ale consumatorilor și organizațiile-umbrelă de la nivelul UE
 • întreprinderile (IMM-uri și întreprinderi mai mari)
 • asociațiile naționale ale întreprinderilor și organizațiile-umbrelă de la nivelul UE
 • autoritățile naționale (ministerele relevante, autoritățile responsabile cu asigurarea aplicării legislației privind protecția consumatorilor, organismele naționale de reglementare din diverse sectoare și centrele europene ale consumatorilor)

Comisia a lansat această consultare, în urma recent finalizatei verificări a adecvării legislației privind comercializarea și protecția consumatorilor și a evaluării Directivei privind drepturile consumatorilor.

Detalii privind consultarea

 

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol