Comisia protejează dreptul contribuabililor la rambursarea TVA

Comisia a adoptat o propunere pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de rambursare a TVA aferente anului 2009.
Având în vedere implementarea cu întârziere de către statele membre a noii proceduri de rambursare a TVA, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010, Comisia propune acordarea unui termen suplimentar în care contribuabilii să poată depune cereri de rambursare a taxei.

Comisia propune totodată armonizarea anumitor caracteristici ale portalurilor web naţionale pentru rambursarea TVA, pentru ca acestea să devină mai interoperabile şi mai accesibile pentru contribuabili.

Directiva introduce un sistem electronic prin care persoanele impozabile pot depune cererea de rambursare prin intermediul unui portal web dezvoltat de statul membru de stabilire. Statele membre aveau obligaţia de a pune la dispoziţie acest portal web la 1 ianuarie 2010.

Cu toate acestea, unele state membre au lansat portalurile web cu întârziere, iar altele au avut probleme tehnice pentru a le face operaţionale. Astfel s-a creat o situaţie în care persoanele impozabile nu au putut să depună cererile de rambursare.

Din cauza acestor întârzieri, şi pentru a proteja dreptul contribuabililor la deducerea TVA, este necesar ca termenul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente cheltuielilor din 2009 să fie prelungit din septembrie 2010 până în martie 2011.

În plus, întrucât statele membre au opinii diferite asupra aplicării din punct de vedere tehnic a directivei, este necesar să se creeze un mecanism eficient pentru armonizarea unor cerinţe detaliate din acest domeniu.  În acest scop, Comisia propune să i se acorde competenţa de a adopta – sub rezerva unui aviz pozitiv al Comitetului permanent pentru cooperare administrativă – prevederile tehnice necesare pentru ca un astfel de sistem paneuropean să devină complet interoperabil.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol