Comisia a stabilit recomandări specifice fiecărui stat membru UE a face față provocărilor actuale

Comisia Europeană a adoptat un pachet de recomandări privind măsurile bugetare și reformele economice menite să sporească stabilitatea financiară, să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă în UE.

Recomandările acoperă o gamă amplă de aspecte, inclusiv finanțele publice și reformele structurale în domenii precum impozitarea, pensiile, administrația publică și serviciile, dar și chestiuni legate de piața muncii, în special șomajul în rândul tinerilor. Există o singură recomandare pentru țările care au programe specifice (Grecia, Portugalia, Irlanda și România): să pună în aplicare măsurile convenite în cadrul programului lor.

Conținutul pachetului prezentat

Pachetul are trei componente distincte, dar interconectate. În primul rând, există 27 de seturi de recomandări de țară, plus un set de recomandări pentru zona euro în ansamblu, cu privire la politicile bugetare și economice. Analiza pe care se bazează aceste recomandări este expusă în 28 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei, în timp ce mesajele generale de politică sunt reunite într-o Comunicare privind acțiunile în domeniul stabilității, creșterii și locurilor de muncă.

În al doilea rând, Comisia publică rezultatele analizelor aprofundate lansate la începutul acestui an cu privire la 12 state membre considerate a fi expuse riscului unor dezechilibre macroeconomice. Comisia a ajuns la concluzia că toate cele 12 state membre se confruntă cu dezechilibre, cu toate că, în prezent, niciunul nu este excesiv. În recomandările de țară sunt incluse îndrumări referitoare la acțiuni preventive.

În al treilea rând, Comisia recomandă Consiliului ca Procedura privind deficitul excesiv să fie abrogată în cazul Bulgariei și Germaniei. De asemenea, Comisia propune o decizie a Consiliului de stabilire a faptului că Ungaria a adoptat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv, și de ridicare a suspendării angajamentelor privind Fondul de coeziune 2013.

1. Recomandările de țară pentru 2012 (a se vedea MEMO/12/386)

Recomandările de țară prezentate astăzi de Comisie oferă îndrumare operațională pentru statele membre la elaborarea propriilor politici bugetare și a reformelor economice care trebuie puse în practică în următoarele 12 luni pentru creșterea competitivității și facilitarea creării de locuri de muncă. Adoptarea recomandărilor marchează faza de încheiere a Semestrului european de coordonare a politicii economice, lansată la 23 noiembrie 2011, cu ocazia Analizei anuale a creșterii, efectuată de Comisie (IP/11/1381, MEMO/11/821). Acestea trebuie aprobate de către Consiliul European la 28-29 iunie, și apoi adoptate în mod oficial de către Consiliu, în luna iulie.

La baza acestor recomandări se află o evaluare aprofundată a implementării recomandărilor adoptate anul trecut, precum și o analiză detaliată a programelor naționale de reformă și a programelor de stabilitate sau de convergență pe care statele membre le-au prezentat până la data de 30 aprilie 2012. Analiza pe care sunt fondate recomandările este prezentată în 28 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei (după cum s-a menționat, câte unul pentru fiecare stat membru și unul pentru zona euro). În acest an, pentru prima dată, recomandările reflectă și constatările celor 12 analize aprofundate efectuate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (a se vedea în continuare).

Recomandările acoperă o gamă amplă de aspecte, inclusiv finanțele publice și reformele structurale în domenii precum impozitarea, pensiile, administrația publică și serviciile, dar și chestiuni legate de piața muncii, în special șomajul în rândul tinerilor. Există o singură recomandare pentru țările care obiectul unui program (Grecia, Portugalia, Irlanda și România): să pună în aplicare măsurile convenite în cadrul programului lor.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/30052012_noi_masuri_stabilitate_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol