Școala Gimnazială Specială Baia Mare vă invită să participați la Concursul local „Primăvara în imagini”

Concursul ”PRIMĂVARA ÎN IMAGINI” se va desfășura în perioada 15 martie – 17 aprilie 2015 și oferă posibilitatea exprimării bucuriei legate de venirea anotimpului  primăvara de către preșcolarii și elevii cu cerințe educative speciale din grădiniţe, şcoli speciale, clase speciale, scoli incluzive.

Concursul cuprinde trei secţiuni:
a) Pictură
b) Desen
c) Colaj

Regulament de desfăşurare:
1. Înscrierea şi trimiterea lucrărilor
Lucrările vor fi transmise prin poştă, împreună cu fişa de înscriere și acordul de parteneriat  la adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ  STR.B. ȘT. DELAVRANCEA NR. 25A BAIA MARE  JUD. MARAMUREȘ  PENTRU CONCURSUL PRIMĂVARA ÎN IMAGINI până la data de  17 APRILIE  2015.

2. Condiţii de realizare a lucrărilor
Compoziţiile plastice vor fi realizate în:
– acuarelă / creion pe hârtie format A4
– colaj pe hârtie format A3/A4 conform dorinţei şi imaginaţiei elevului.

Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă, după modelul din anexă:
–        Titlul lucrării
–        Secţiunea
–        Numele şi prenumele elevului
–        Clasa
–        Şcoala
–        Numele şi prenumele profesorului coordonator
–        E-mail prof.coord.
–        Localitatea şi judeţul.

Fiecare elev poate participa cu o lucrare pe secțiune.
Fiecare profesor coordonator poate îndruma maxim 5 elevi.

Concursul se va desfăşura în trei etape:
– trimiterea prin poştă a lucrărilor, fişelor de înscriere și acordurilor de parteneriat 15 martie -17 aprilie 2015
– jurizarea se va realiza în perioada 20-23 aprilie 2015
– vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 24 aprilie 2015.

Pentru fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II, III, mențiune  iar pentru toţi participanţii vor fi trimise diplome de participare.

Detalii despre Concursul ”PRIMĂVARA ÎN IMAGINI”

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol