Cum puteți obține finanțare prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

FEIS stă la baza Planului de investiții pentru Europa și a fost creat pentru a susține proiecte viabile din punct de vedere economic, inclusiv proiecte cu un anumit profil de risc.

Tipuri de proiecte pentru care se poate obține finanțare prin FEIS:

 • Proiecte de infrastructură de amploare
  • Pentru valori de peste 25 de milioane EUR, promotorii de proiecte din sectorul public sau privat pot solicita un împrumut prin intermediul Băncii Europene de Investiții.
  • Pentru valori de sub 25 de milioane EUR, proiectele trebuie grupate în platforme de coinvestiții (împrumuturi-cadru, fonduri specifice) înainte de a fi prezentate BEI.
 • Proiecte de anvergură mai mică, propuse de IMM-uri/întreprinderi cu capitalizare medie 
  • FEIS se axează pe întreprinderi mici și mijlocii care numără sub 3 000 de angajați. Resursele din cadrul componentei IMM a FEIS sunt menite să accelereze și să îmbunătățească aplicarea programelor majore deja existente, COSME și InnovFin, și să faciliteze semnificativ accesul la finanțarea de risc.
  • Pentru valori de sub 7 milioane EUR, întreprinderile pot căuta un intermediar financiar în Europa.

Cine poate aplica pentru finanțare. Detalii găsiți pe site-ul Băncii Europene de Investiții (BEI):

 • Întreprinderi de toate mărimile
 • Servicii de utilități publice
 • Entități din sectorul public
 • Băncile naționale de promovare sau alte bănci care oferă împrumuturi intermediate
 • Platforme de investiții speciale

Exemple de proiecte finanțate prin FEIShttp://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm

Condiții de a aplica pentru un împrumut de la BEIhttp://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm

Condiții pentru a beneficia de sprijin din partea FEIS. Proiectele trebuie:

 • să fie solide din punct de vedere comercial și viabile pe plan economic și tehnic;
 • să contribuie la realizarea obiectivelor UE cu privire la creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă;
 • să fie suficient de mature pentru a fi eligibile pentru finanțare din partea băncilor;
 • să fie evaluate în mod proporțional cu riscul asumat.

PROCEDURA DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR

 • Promotorii de proiecte de infrastructură și de inovare de mare amploare din sectorul public sau privat pot solicita un împrumut prin intermediul Băncii Europene de Investiții.
 • IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie își pot finanța proiectele prin Băncile naționale de promovare și prin intermediarii financiari locali.

Sectoarele finanțate sunt cele care sprijină creșterea economică durabilă și ocuparea forței de muncă în UE:

 • infrastructuri strategice (digitală, de transporturi, energetică)
 • proiecte durabile din punctul de vedere al protecției mediului (energie din surse regenerabile, utilizarea eficientă a resurselor)
 • proiecte sociale și de dezvoltare urbană și rurală
 • educație și formare, cercetare, dezvoltare și inovare
 • investiții care stimulează ocuparea forței de muncă, în principal cele care sprijină întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie

Promovarea proiectelor. Doriți să atrageți investitori pentru proiectul dumneavoastră? Înregistrați-l pe Portalul european pentru proiecte de investiții, locul de întâlnire între investitori și promotori de proiecte.

Pași pentru investitori. FEIS:

 • vă va permite să identificați și să lansați proiecte esențiale, de importanță europeană
 • vă va ajuta să căpătați încredere pentru a investi în proiecte mai riscante, cum ar fi proiectele de infrastructură de mare anvergură, pe termen lung
 • va juca rolul unei etichete de credibilitate pentru investiții
 • va permite țărilor din afara UE să coinvestească în proiecte FEIS

Căutați proiecte interesante pe Portalul european pentru proiecte de investiții. Proiectele publicate pe portal sunt:

 • în valoare de cel puțin 10 milioane EUR
 • programate să demareze în termen de trei ani de la înregistrarea lor pe PEPI
 • promovate de o entitate juridică publică sau privată stabilită într-un stat membru al UE
 • compatibile cu legislația europeană și națională aplicabilă.

Puteți, de asemenea, să contactați Banca Europeană de Investiții.

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol