Planul Juncker a împlinit 1 an

Planul Juncker aniversează 1 anLa începutul lunii iunie, Comisia Europeană a publicat o analiză a Planului de Investiții pentru Europa, ce trece în revistă ce a funcționat bine, ce se poate îmbunătăți și care este calea de urmat în viitor.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Planul de investiții funcționează bine, în pofida așteptărilor celor mai pesimiști. Fondul european pentru investiții strategice creează locuri de muncă și stimulează investițiile în economia reală în fiecare zi și de aceea propunem prelungirea lui după 2018. Haideți să fim ambițioși în relansarea investițiilor în Europa!

Între realizări se înscriu:

– Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este deja activ în 26 de state membre și se estimează că va atrage investiții în valoare de 100 de miliarde de euro, având în vedere aprobările deja acordate;

lansarea oficială a Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI), platformă online care reunește promotori europeni de proiecte și investitori din UE și din afara ei;

– Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) a răspuns deja la peste 160 de cereri;

– au fost publicate orientări referitoare la modul în care pot fi combinate fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) cu FEIS pentru a permite realizarea cât mai multor investiții;

– au fost luate măsuri de îmbunătățire a mediului de afaceri și a condițiilor de finanțare, inclusiv prin reducerea cerințelor de capital pentru întreprinderile de asigurare și reasigurare sau prin publicarea de îndrumări practice referitoare la ceea ce constituie ajutor de stat.

Aspectele ce pot fi îmbunătățite includ, printre altele:

– gradul de participare a tuturor statelor membre – BEI și Comisia au în vedere măsuri de promovare a FEIS la nivel local;

– platforma EIAH – Comisia și BEI lucrează pentru a putea oferi servicii de consiliere mai adaptate la nivel local, mai aproape de nevoile companiilor care sunt principalele beneficiare.

Pentru viitor, Comisia propune următoarea cale de urmat:

continuarea FEIS, într-o versiune consolidată, și după perioada inițială de trei ani;

– creșterea importanței așa-numitei componente pentru IMM-uri a FEIS;

– explorarea posibilității de a utiliza un model de tip FEIS pentru investiții în țările terțe în curs de dezvoltare;

– simplificarea combinării sprijinului FEIS cu fondurile ESI ;

– consolidarea Platformei de consiliere pentru a putea lucra mai mult la nivel local;

– încurajarea creării de platforme de investiții;

– dezvoltarea pieței pentru proiecte durabile/ecologice;

– clarificarea și revizuirea, unde este cazul, orientărilor relevante cu privire la aspectele contabile ale parteneriatelor public-privat;

– stabilirea de priorități clare și pregătirea de proiecte concrete de investiții de către statele membre, iar în contextul semestrului european, punerea în aplicare a recomandărilor specifice de țară pentru a înlătura barierele naționale din calea investițiilor.

Context

Planul de investiții pentru Europa este pilonul central al strategiei de creștere economică și creare de locuri de muncă. El se axează pe eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, pe asigurarea vizibilității și a asistenței tehnice pentru proiectele de investiții și pe utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente.

Pagini Utile

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol