Un nou impuls pentru întreprinderile mici

Comisia Europeană a iniţiat noi propuneri menite să reducă povara administrativă pentru întreprinderile mici, să le ofere sprijin pentru ieşirea din criză şi să încurajeze companiile noi.

Întreprinzătorii italieni pot acum să înfiinţeze o firmă în 24 de ore. Autorităţile naţionale au introdus o procedură simplificată, care permite crearea unei companii fără dificultăţi birocratice: întreprinzătorii trebuie doar să trimită un formular electronic la Registrul Comerţului, care îl trimite apoi, după înregistrare, la administraţia fiscală şi la serviciile de asigurări sociale.

Această facilitare face parte dintr-o serie de măsuri adoptate de fiecare stat membru ca urmare a Small Business Act (SBA), introdus de Comisia Europeană în 2008 pentru a impulsiona antreprenoriatul, a promova dezvoltarea IMM-urilor şi a le sprijini conform principiului “Think Small First” (“Să ne gândim mai întâi la IMM-uri”).

S-au înregistrat deja mai multe realizări de la lansare:

· durata medie şi costul mediu pentru înfiinţarea unei companii au scăzut în întreaga UE, de la 12 zile şi 485 €, cât erau în 2007, la nouă zile şi 399 € în 2010;

· autorităţile publice au acum obligaţia de a achita facturile în termen de 30 de zile;

· a fost facilitat accesul întreprinderilor mici la achiziţiile publice;

· noul Centru al UE pentru IMM-uri deschis în China facilitează accesul IMM-urilor pe pieţele din această ţară;

· una câte una, au fost înlăturate barierele care împiedicau comercializarea ideilor noi de către firmele mici;

· 100 000 de companii au beneficiat de instrumentele financiare puse la dispoziţie prin Programul cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP).

Revizuirea SBA din această lună arată că, deşi s-au înregistrat într-adevăr realizări semnificative în întreaga Europă, acest proces poate fi dus încă şi mai departe.

Întreprinderile mici sunt vitale pentru economia europeană: ele reprezintă aproximativ 99% din totalul companiilor existente în Europa şi numără peste 90 de milioane de angajaţi. Adoptarea în 2008 a Small Business Act a fost benefică pentru mediul antreprenorial din Europa, procedura de înfiinţare a unei companii devenind mai uşoară şi mai ieftină.

Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a-i încuraja pe antreprenori şi pentru a stimula întreprinderile mici şi mijlocii.

Acestea au nevoie de sprijin pentru a recupera terenul pierdut pe durata crizei economice, care le-a obligat să renunţe la aproximativ 3,25 de milioane de angajaţi. Pentru ca UE să-şi îndeplinească obiectivul de ocupare a forţei de muncă în proporţie de 75% până în 2020, este esenţial ca IMM-urile să fie ajutate să se dezvolte, dat fiind faptul că ele oferă locuri de muncă pentru două treimi din lucrătorii angajaţi în sectorul privat.

Printre zonele prioritare pentru intensificarea eforturilor se numără îmbunătăţirea accesului la finanţare, adaptarea legislaţiei la cerinţele firmelor mici şi maximizarea oportunităţilor de piaţă din interiorul şi din afara UE.

Întreprinderile mici se confruntă cu probleme diverse: obţinerea de finanţare, îndeplinirea cerinţelor administrative, accesul la piaţă în UE şi în ţări terţe. Noile propuneri includ măsuri care vizează:

  • să reducă şi mai mult birocraţia, prin înfiinţarea de ghişee unice unde întreprinderile mici să poată solicita finanţare europeană, naţională sau locală şi prin simplificarea procedurilor contabile şi a altor cerinţe legale
  • să îmbunătăţească accesul la finanţare prin simplificarea procedurilor şi extinderea sistemelor de garantare a împrumuturilor
  • să ajute întreprinderile mici să pătrundă pe pieţele din afara UE, prin încheierea de acorduri de liber schimb
  • să armonizeze regimul de impozitare a societăţilor comerciale şi să simplifice procedura de recuperare a datoriilor în alte ţări ale Uniunii
  • să promoveze antreprenoriatul şi crearea de locuri de muncă, prin reducerea la o lună a termenului necesar pentru obţinerea licenţelor şi a permiselor.
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol