Stereotipurile tradiţionale – cele mai importante obstacole în calea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul educaţiei

Comisia Europeană a prezentat un nou studiu care examinează modul în care se abordează inegalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi în ţări europene. Studiul arată că diferenţele între femei şi bărbaţi persistă atât în ceea ce priveşte alegerea obiectelor de studiu, cât şi în ceea ce priveşte rezultatele.

Studiul Comisiei se bazează pe activitatea reţelei Eurydice, care colectează şi analizează date privind sistemele educaţionale. Studiul cuprinde 29 de ţări (toate statele membre UE cu excepţia Bulgariei, plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Constatări principale:

Percepţiile faţă de rolul femeilor şi bărbaţilor şi stereotipurile reprezintă principala problemă

Cu câteva excepţii, toate ţările europene au sau planifică politici de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul educaţiei. Principalul obiectiv este lupta împotriva rolurilor atribuite tradiţional femeilor şi bărbaţilor şi împotriva stereotipurilor. Alte obiective includ îmbunătăţirea reprezentării femeilor în organismele decizionale, contracararea modelelor referitoare la nivelul de şcolarizare bazate pe sexe şi combaterea hărţuirii pe motiv de sex în şcoli. Iniţiativele guvernamentale destinate să informeze părinţii cu privire la aspectele egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi să-i implice mai puternic în promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul educaţiei sunt rare.

Fetele obţin, de regulă, note mai mari şi rezultate mai bune decât băieţii la examenele de finalizare a şcolii, iar probabilitatea ca băieţii să abandoneze şcoala sau să repete ani şcolari este mai mare. Sondajele internaţionale arată o mai mare probabilitate ca băieţii să aibă rezultate slabe la citire, în timp ce este mai probabil ca fetele să obţină rezultate slabe la matematică în aproximativ o treime dintre sistemele educaţionale europene. Cu toate acestea, cel mai important factor rămâne contextul socioeconomic.

Doar pentru câteva ţări rezultatele slabe ale băieţilor fac obiectul unei priorităţi politice (Comunitatea flamandă din Belgia, Irlanda şi Regatul Unit). Și mai puţine ţări au programe speciale pentru îmbunătăţirea aptitudinilor de citire la băieţi şi a rezultatelor fetelor la matematică şi ştiinţe [Austria, Regatul Unit (Anglia)].

Comisia Europeană abordează inegalitatea între femei şi bărbaţi în educaţie atât prin încurajarea cooperării între ţările UE în ceea ce priveşte politicile, cât şi prin programele sale de finanţare. Lupta împotriva excluziunii sociale şi a inegalităţii de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă una dintre priorităţile esenţiale pentru sprijinul financiar oferit de UE proiectelor şi parteneriatelor educaţionale multinaţionale prin intermediul Programului de învăţare de-a lungul vieţii.

Orientarea profesională diferenţiată în funcţie de sexe se concentrează pe fete

Numeroşi tineri şi tinere în şcoli de meserii şi în învăţământul secundar general continuă să-şi aleagă cariera în funcţie de rolurile atribuite tradiţional categoriei de sex din care fac parte. Pentru abordarea acestui aspect este nevoie de o mai bună orientare profesională şi de o mai atentă conştientizare a problemelor de percepţie a bărbaţilor şi femeilor de către consilierii de carieră, care pot fi astfel mai capabili să combată stereotipurile.

Orientarea diferenţiată în funcţie de sexe, disponibilă în prezent numai în jumătate dintre ţările europene (a se vedea figura 2 din anexă), se concentrează mai adesea asupra fetelor decât asupra băieţilor şi are drept obiectiv, de regulă, încurajarea fetelor de a alege cariere în tehnologie şi ştiinţe naturale. Deşi există iniţiative şi proiecte individuale interesante, lipsesc strategiile naţionale generale de combatere a stereotipurilor privind diferenţele între femei şi bărbaţi în alegerea carierei şi iniţiativele adresate băieţilor.

Politicile privind învăţământul superior se concentrează în principal pe creşterea numărului de femei care studiază matematica, ştiinţele şi tehnologiile.

Femeile reprezintă majoritatea studenţilor şi absolvenţilor în aproape toate ţările şi domină în educaţie, sănătate şi bunăstare, ştiinţe umaniste şi arte. Bărbaţii domină în inginerie, industria prelucrătoare şi construcţii.

Aproximativ două treimi dintre ţările incluse în studiu au politici de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în învăţământul superior. Cu toate acestea, aproape toate aceste politici şi proiecte sunt orientate numai către femei. Pe de altă parte, proporţia femeilor în cadrul personalului didactic în instituţiile de învăţământ superior scade cu fiecare treaptă pe scara carierei academice. Cu toate acestea, numai aproximativ o treime dintre ţări au pus în aplicare politici concrete pentru abordarea acestei probleme, orientate pe combaterea acestei segregări pe verticală.

Politici orientate către ambele aspecte sunt prezente în Comunitatea flamandă din Belgia, Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Regatul Unit şi Norvegia.

Reţeaua Eurydice (www.Eurydice.org) oferă informaţii şi analize privind sistemele şi politicile europene de educaţie. Reţeaua constă din 35 de birouri naţionale, în toate cele 31 de ţări care participă la programul UE de învăţare de-a lungul vieţii (statele membre UE, ţările SEE şi Turcia) şi este coordonată şi administrată de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a UE de la Bruxelles, care realizează publicaţiile şi bazele de date.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol