Siguranţa aprovizionării cu energie

Comisia a adoptat o strategie vizând securitatea energetică a UE şi sprijinirea creşterii economice în deceniul următor.

“Energie 2020” este un plan care vizează reducerea consumului energetic, stimularea competitivităţii pieţei şi garantarea aprovizionării. În acelaşi timp, îşi propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor legate de schimbările climatice şi la coordonarea negocierilor cu furnizorii.

Se estimează că nevoile energetice vor creşte rapid odată cu ieşirea din criză. De aceea, strategia urmăreşte să prevină deficitele energetice şi să sprijine creşterea economică. Pentru consumatori, aceasta ar însemna preţuri mai bune la petrol, gaz şi electricitate.

Comisia intenţionează să înainteze, pe parcursul următoarelor 18 luni, câteva propuneri legislative şi nelegislative care să vizeze:

Reducerea consumului

UE va promova eficienţa energetică în sectorul transportului şi al construcţiilor – ramuri care ar permite cele mai semnificative reduceri ale consumului. Proprietarii de imobile şi chiriaşii vor primi stimulente pentru renovări şi alte măsuri de economisire a energiei. Guvernele locale şi naţionale vor trebui să ia în calcul eficienţa energetică a produselor şi serviciilor pe care le achiziţionează. În plus, îmbunătăţirea sistemului de etichetare energetică îi va impulsiona pe producători să creeze bunuri mai eficiente.

Crearea unei pieţe unice pentru energie până în 2015

Vor fi înlăturate barierele actuale din calea deschiderii pieţelor energetice naţionale. Sunt necesare investiţii în valoare de 1000 de miliarde de euro pentru a finaliza o reţea electrică paneuropeană modernă, care ar permite fiecărei ţări să furnizeze energie în orice altă ţară. Proiectele şi finanţările destinate modernizării şi extinderii reţelei vor deveni prioritare. Instalaţiile eoliene şi solare din largul mărilor ar urma să fie mai bine integrate în reţea, ceea ce ar încuraja investiţiile în energie regenerabilă.

O singură voce în cadrul negocierilor

Creşterea importurilor şi scăderea producţiei interne pun statele membre în faţa unei concurenţe externe şi mai dure în ceea ce priveşte aprovizionarea cu petrol, gaz şi cărbune. Întreruperea, nu cu mult timp în urmă, a aprovizionării cu combustibil din Europa de Est, evidenţiază nevoia unor măsuri coordonate. Dacă UE se va alătura statelor membre la masa negocierilor cu furnizorii, acestea vor avea mai multă putere pe pieţele internaţionale.

Inovarea

UE va lansa proiecte care vor promova eficienţa energetică în zonele urbane, îmbunătăţirea tehnologiilor de stocare a energiei electrice, noile tipuri de biocombustibili şi reţelele inteligente (care pot distribui curentul electric în funcţie de obiceiurile de consum).

Informarea consumatorilor

Consumatorii vor putea face comparaţii de preţ şi opta pentru alt furnizor. În plus, furnizorii vor avea obligaţia de a oferi informaţii clare despre facturi.
Detalii privind politica energetică:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol