Scut de confidențialitate UE-SUA

Comisia Europeană a adoptat și publicat luni, 29 februarie, textele juridice de instituire a Scutului de confidențialitate UE-SUA, precum și o comunicare în care prezintă măsurile luate în ultimii ani pentru a restabili încrederea în fluxurile de date transatlantice. Textele includ principiile pe care vor trebui să le respecte societățile comerciale, precum și angajamente asumate de guvernul SUA privind punerea în aplicare a acordului.

Echivalența cu standardele UE în materie de protecție a datelor se va realiza prin:

  • obligații stricte pentru companii și o punere în aplicare riguroasă;
  • garanții clare și obligații de transparență privind accesul guvernului SUA la date; 
  • protecția efectivă a drepturilor cetățenilor UE prin diferite căi de atac;
  • un mecanism comun de evaluare anuală.

Un comitet compus din reprezentanți ai statelor membre va fi consultat și va fi formulat un aviz al autorităților UE în materie de protecție a datelor (Grupul de lucru „Articolul 29”), înaintea adoptării unei decizii definitive de către Comisia Europeană. Între timp, Statele Unite vor lua măsurile necesare pentru a pune în aplicare noul cadru, mecanismele de monitorizare și noul mecanism de mediere.

În urma adoptării de către Congresul SUA a Legii privind căile de atac în justiție, semnată de președintele Obama la 24 februarie, Comisia va propune în scurt timp semnarea Acordului-cadru. Decizia de încheiere a acordului ar trebui adoptată de Consiliul UE după obținerea avizului Parlamentului European.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol