Scandalul Libor: Comisia propune măsuri la nivelul UE pentru a combate manipularea ratelor dobânzilor interbancare

Recentul scandal al manipulării Libor a suscitat îngrijorări serioase în legătură cu declarațiile false emise de bănci referitoare la ratele estimate ale dobânzilor interbancare. Orice manipulare sau tentativă de manipulare a unor astfel de indicatori esențiali poate avea repercusiuni grave asupra integrității pieței și poate duce la pierderi semnificative pentru consumatori și investitori sau la denaturarea economiei reale.

Comisia Europeană a acționat în vederea contracarării acestui tip de manipulare a pieței, adoptând modificări ale propunerilor inițiale de regulament și de directivă privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile penale, care au fost prezentate la 20 octombrie 2011 (a se vedea IP/11/1217 și IP/11/1218).

Modificările adoptate recent prevăd interzicerea clară a manipulării indicatorilor, inclusiv a indicilor LIBOR și EURIBOR, și calificarea acestui tip de manipulare drept infracțiune.

Mai multe informații:
http://ec.europa.eu/romania/news/25072012_combaterea_manipularii_ratelor_dobanzilor_interbancare_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol