Ridicarea restricțiilor privind libera circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România – 1 ianuarie 2014

Începând cu 1 ianuarie 2014, cetățenii bulgari și români își pot exercita integral dreptul de a lucra în toate statele membre UE fără permis de muncă. De fapt, cetățenii bulgari și români își exercitau deja acest drept în cele 19 state care au ales să nu aplice măsuri tranziționale, iar în ceea ce privește dreptul de a călători sau rezida, ei se bucurau de aceste drepturi în toate statele membre încă din momentul în care Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană, în 2007.

Chiar și în țările în care existau restricții, multor cetățeni bulgari și români li s-au acordat permise de muncă. În consecință, există peste 3 milioane de bulgari și de români care trăiesc în prezent în alte state membre și este puțin probabil că numărul lor va crește considerabil după ridicarea tuturor restricțiilor pentru lucrătorii bulgari și români.

Se estimează că există în prezent aproximativ 2 milioane de locuri de muncă vacante în UE. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană îmbunătățește funcționarea EURES (rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă) și publică Buletinul European al Locurilor de Muncă Vacante  – pentru ca toți cei ce sunt interesați să lucreze în alte state membre să știe care sunt ofertele de locuri de muncă din acestea. Instituțiile europene și statele membre trebuie să conlucreze pentru a crea condițiile necesare unei relansări economice acompaniate de multe locuri de muncă, precum și pentru o creștere economică inclusivă.

Libertatea de circulație a fost și este una dintre pietrele de hotar ale procesului de integrare europeană și ale pieței interne din UE. Este dreptul cel mai apreciat de europeni, având în vedere că 14 milioane dintre ei studiază, muncesc sau își trăiesc viața de după pensionare într-un alt stat membru. În fapt, libertatea de circulație este dreptul cel mai mult asociat de către populație conceptului de cetățenie europeană.

Ridicarea restricțiilor pentru lucrătorii bulgari și români se face pe fondul unui șomaj ridicat și a unor ajustări bugetare radicale în multe țări europene. În vremurile dificile, cetățenii europeni mobili sunt de prea multe ori o țintă ușoară: se consideră, uneori, că ei iau locurile de muncă de la populația locală sau, din contră, că nu muncesc și că doar profită de sistemele de protecție socială.

UE a pus în practică norme pentru a facilita libera circulație a lucrătorilor, pentru a garanta atât protecția lor contra exploatării, cât și a țărilor-gazdă contra abuzurilor în ce privește sistemele naționale de protecție socială. În această primăvară, aceste norme vor fi pe mai departe consolidate prin adoptarea, de către Consiliul UE de Miniștri și de Parlamentul European, la inițiativa noastră, a unor noi reguli având ca obiect conștientizarea dreptului la libera circulație și punerea în aplicare a unor mecanisme de retorsiune atunci când lucrătorii sunt discriminați.

Este esențial ca statele membre să pună în aplicare legislația națională, în special prin intermediul inspectoratelor de muncă, pentru a preveni discriminarea sau exploatarea lucrătorilor din alte state UE. De exemplu, ele trebuie să se asigure că regulile privind salariul minim sunt aplicate și că lucrătorii din alte state membre nu sunt angajați pe piața neagră.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/01012014_declaratie_andor_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol