Recomandările Comisiei Europene pentru România în 2016

Recomandările Comisiei Europene pentru România in 2016Comisia Europeană a publicat miercuri, 18 mai, recomandările specifice de țară pentru 2016, pentru politicile economice naționale. Potrivit documentului, Comisia Europeană are patru mari recomandări pentru România, fiecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscală si bugetară până la continuarea reformei în domeniul sănătății, educației si administrației publice.

  • În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se referă la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) și realizarea unei ajustări fiscale de 0,5% din PIB în anul 2017. De asemenea, se recomandă consolidarea cadrului bugetar și fiscal, precum și cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor.
  • Recomandările Comisiei includ, de asemenea, limitarea plăților informale în sistemul de sănătate și creșterea ponderii îngrijirii în regim ambulatoriu.
  • În privința administrației publice, în viziunea Comisiei este necesară creșterea independenței și transparenței gestionării resurselor umane si simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetățeni, precum și consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.
  • Alte aspecte vizate de recomandările Comisiei prevăd: îmbunătățirea accesului la servicii publice integrate, extinderea infrastructurii de bază și diversificarea economică, în special în zonele rurale, adoptarea și punerea în aplicare a planului general de transport și o mai bună prioritizare a proiectelor publice de investiții.

Context:

Publicarea recomandărilor specifice de țară reprezintă un moment cheie în Semestrul European, care este ciclul coordonării politicilor economice naționale la nivel european.  Recomandările au la bază atât Raportul de țară, publicat în cadrul pachetului de iarnă 2016, care prezintă analiza detaliată a Comisiei asupra economiei românești, cât și Programul Național de Reformă și Programul Național de Convergență, publicate în luna aprilie de către autoritățile române.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol