Proiectul de buget al UE pentru 2017: Comisia propune un buget axat pe priorități – creștere economică, locuri de muncă și un răspuns ferm la criza refugiaților

Comisia a înaintat astăzi proiectul de buget UE pentru 2017, cu plăți în valoare de 134,9 miliarde €. Axat pe două priorități foarte importante pentru Europa, bugetul își propune să sprijine redresarea în curs a economiei europene și să contribuie la soluționarea provocărilor umanitare și de securitate din vecinătatea noastră. Astfel, se vor acorda mai multe fonduri investițiilor pentru creștere economică, locuri de muncă și competitivitate în Uniunea Europeană și măsurilor de asigurare a resurselor necesare pentru a proteja frontierele externe ale UE, pentru a consolida securitatea în interiorul și în afara Uniunii, pentru a oferi sprijin pentru primirea și integrarea refugiaților și pentru a trata cauzele profunde ale migrației în țările de origine și de tranzit.

Buget 2017

Bugetul propus respectă limitările stricte stabilite de Parlamentul European și de statele membre în cadrul financiar multianual. În aceste limite, Comisia propune ca fondurile să fie cât mai flexibile și bine direcționate. Bugetul oferă mijloacele necesare pentru a progresa mai rapid în domenii prioritare, reducând totodată cheltuielile pentru acțiuni mai puțin urgente.

Urmează ca Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene să dezbată această propunere.

Stimularea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a investițiilor

Fondurile destinate strict sprijinii creșterii economice vor totaliza 74,6 miliarde € în 2017, comparativ cu 69,8 miliarde € în 2016. Suma este defalcată după cum urmează:

  • 21,1 miliarde € pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și competitivitate, din care 10,6 miliarde € pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020, 2 miliarde € pentru educație în cadrul programului Erasmus+, 299 de milioane € pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul programului COSME și 2,5 miliarde € în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei(MIE);
  • 2,66 miliarde € pentru Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care stă la baza Planului de investiții pentru Europa. Planul dă deja rezultate: FEIS a mobilizat în mai puțin de un an investiții în valoare de 106,7 miliarde € în 26 de state membre ale UE.
  • 53,57 miliarde € pentru a sprijini investițiile productive și reformele structurale care încurajează convergența între statele membre și între regiuni, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

Fermierii europeni ar urma să primească sprijin în valoare de 42,9 miliarde €.

O mai bună gestionare a frontierelor externe ale UE și găsirea unor soluții la provocările legate de refugiați, în interiorul și în afara UE

Proiectul de buget al UE pentru 2017 propune alocarea a 5,2 miliarde € pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii și abordarea crizei refugiaților și a migrației neregulamentare. În acest sens, vor fi finanțate: instrumente mai solide de prevenire a introducerii ilegale de migranți și de abordare, în cooperare cu țările de origine și de tranzit, a factorilor care determină, pe termen lung, migrația; politici mai solide în ceea ce privește migrația legală, inclusiv relocarea persoanelor care au nevoie de protecție; instrumente care să ajute statele membre să integreze refugiații pe teritoriul UE.

Proiectul de buget al UE include circa 3 miliarde € destinate acțiunilor de pe teritoriul UE, acțiuni precum:

  • înființarea Pazei europene de frontieră și de coastă;
  • propunerea de creare a unui nou sistem de intrare-ieșire, care să permită o mai bună gestionare a frontierelor;
  • propunerile de revizuire a sistemului european comun de azil, inclusiv de reformare a mecanismului Dublin;
  • înființarea unei Agenții UE pentru azil.

Acesta include, de asemenea, 200 de milioane € pentru noul instrument de acordare a asistenței umanitare pe teritoriul UE.

În același timp, proiectul de buget propune fonduri în valoare de 2,2 miliarde € pentru acțiuni în afara UE, acțiuni care să trateze cauzele profunde ale fluxului de refugiați. Această sumă include:

  • 750 de milioane € în cadrul Instrumentului pentru refugiații din Turcia, astfel încât să se atingă nivelul de 1 miliard € al contribuției la acest fond din bugetul UE;
  • suma pe care UE s-a angajat, în cadrul Conferinței ONU de la Londra, să o aloce pentru Liban și Iordania: 525 de milioane € din bugetul UE, 160 de milioane € din Fondul fiduciar pentru Siria și 200 de milioane € pentru măsuri de asistență macrofinanciară.

Mai multe fonduri pentru securitate

Ținând cont de provocările tot mai mari cu care se confruntă UE și statele sale membre în materie de securitate, proiectul de buget al UE pentru 2017 alocă resurse semnificative și pentru securitate: 111,7 milioane € vor fi alocate pentru sprijinirea Europol, iar 61,8 milioane € vor fi dedicate îmbunătățirii securității instituțiilor UE. La acestea se adaugă o sumă suplimentară de 16 milioane € pentru măsuri de securitate luate în 2016.

Având în vedere importanța crescândă a intensificării cooperării europene în materie de apărare, Comisia propune, de asemenea, o acțiune pregătitoare pentru cercetarea în domeniul apărării, căreia ar urma să-i fie alocate 25 de milioane € în 2017.

 

Context

Proiectul de buget al UE pentru 2017 prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat: angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an, în timp ce „plățile” desemnează sumele plătite efectiv. Proiectul de buget pentru 2017 prevede angajamente în valoare de 157,7 miliarde € (față de 155,0 miliarde € în 2016) și plăți în valoare de 134,9 miliarde € (în scădere față de cele 143,9 de miliarde € din 2016), diferența fiind generată de evoluția lentă a programelor de coeziune pentru perioada 2014-2020. În acest comunicat de presă, cifra globală de 134,9 miliarde € se referă la plăți, iar toate celelalte cifre menționate se referă la angajamentele propuse.

Bugetul UE reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene, dar are un impact pozitiv major datorită efectului de multiplicare și accentului pe rezultate. De exemplu, în perioada 2007-2013, se estimează că rata medie a creșterii PIB-ului datorită politicii de coeziune a fost de 2,1 % pe an în Letonia, de 1,8 % pe an în Lituania și de 1,7 % pe an în Polonia.

Informații suplimentare:

Documentul cu întrebări și răspunsuri privind proiectul de buget al UE pentru 2017

Proiectul de buget al UE pentru 2017

Contul de Twitter al doamnei Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Comisiei Europene

– „Bugetul UE pentru rezultate

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol