Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 a lansat primul apel de propuneri de proiecte programat a avea loc în două etape, prima fiind în intervalul 23 septembrie – 3 noiembrie 2015.

Adoptat de Comisia Europeană la 20 august 2015, Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 este unul dintre continuatorii Programului de cooperare transnațională Sud Estul Europei (2007-2013) și are patru axe tematice prioritare, plus asistența tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului. Acestea sunt:
Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării
Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării
Axa prioritară 3: Conectivitate și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării
Axa prioritară 4: Guvernanța în Regiunea Dunării.

Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de strategie si include regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia şi Slovenia), dar şi din trei ţări din afara UE (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru.

Bugetul Programului de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării este în valoare de 222 milioane de euro:

 • 202 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); FEDR are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice şi sociale în Uniunea Europeană prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia (în perioada 2014-2020, FEDR va investi peste 199 de miliarde de euro în regiunile Europei);
 • 19,8 milioane de euro din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA); IPA oferă asistenţă financiară şi tehnică pentru a sprijini procesul de reformă în ţările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacităţile acestor ţări, având drept rezultat evoluţii pozitive şi progresive în regiune (în perioada 2014-2020, IPA are un buget de aproximativ 11,7 miliarde de euro).

Context
Programul transnațional pentru regiunea Dunării se bazează pe patru priorități tematice:

 1. O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de cunoștințe și a spiritului antreprenorial
 2. O regiune a Dunării ecologică: conservarea și gestionarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării
 3. O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice
 4. O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările demografice etc.

Beneficiari eligibili

 • Autorități locale/ regionale/ naționale
 • Organisme de drept public
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații internaționale
 • Organisme private, inclusiv IMM-uri

Ratele de cofinanțare (pentru statele membre):

 • Prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15% cofinanțare națională
 • Prioritatea de AT: 75% FEDR + 25 % cofinanțare națională

Website-ul Programului: http://www.interreg-danube.eu/

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol