Pierderi de miliarde de euro din cauza deficitului de încasare a TVA-ului

Potrivit datelor din ultimul studiu publicat de Comisie privind deficitul de încasare a TVA-ului, se estimează că, în 2012, s-au pierdut 177 de miliarde de euro din veniturile din TVA din cauza nerespectării legislației privind TVA sau a necolectării TVA-ului. Această sumă reprezintă 16% din veniturile totale din TVA preconizate ale celor 26 de state membre1. (1 Deși s-a sperat că actualizarea va cuprinde și date despre Cipru și Croația, aceasta nu a fost posibil din cauza nefinalizării revizuirii conturilor naționale ale Ciprului și a compilării datelor pentru Croația.)

În 2012, cele mai mici deficite de încasare a TVA-ului au fost înregistrate în Olanda (5% din veniturile preconizate), Finlanda (5%) și Luxemburg (6%). Cele mai mari deficite de încasare a TVA-ului au fost în România (44% din veniturile din TVA preconizate), Slovacia (39%) și Lituania (36%). Unsprezece state membre și-au diminuat deficitul de încasare a TVA-ului între 2011 și 2012, în timp ce în alte 15 s-a constatat o creștere. Grecia a înregistrat cea mai semnificativă îmbunătățire între 2011 (9,1 miliarde de euro) și 2012 (6,6 miliarde de euro), deși continuă să fie unul dintre statele membre cu un mare deficit de încasare a TVA-ului (33%).

http://ec.europa.eu/romania/images/23102014_tabel_deficit_incasare.jpg

Surse: Eurostat (venituri); calcule proprii. Cifrele sunt exprimate în milioane de euro, cu excepția cazurilor în care se indică altfel. Cifrele exprimate în monede naționale în cazul țărilor care nu utilizează moneda euro sunt convertite la cursul mediu de schimb valutar al euro (sursa: Eurostat).

Studiul privind deficitul de încasare a TVA-ului prezintă date detaliate referitoare la diferența dintre valoarea TVA-ului datorat și suma efectiv colectată în 26 de state membre, în 2012. El include, de asemenea, cifre actualizate pentru perioada 2009 ­- 2011, pentru a reflecta o îmbunătățire a metodologiei utilizate. Sunt prezentate și principalele tendințe ale deficitului de încasare a TVA-ului, împreună cu o analiză a impactului pe care climatul economic și deciziile de politică l-au avut asupra veniturilor din TVA.

Deficitul de încasare a TVA-ului este diferența dintre veniturile din TVA preconizate și veniturile din TVA efectiv colectate de către autoritățile naționale. În timp ce neconformarea contribuie, cu siguranță, în mod semnificativ la acest deficit de venituri, deficitul de încasare a TVA-ului nu se datorează numai fraudelor. TVA-ul neîncasat este determinat, printre altele, și de falimente și insolvențe, de erori statistice, de plăți întârziate și de evitarea plății TVA-ului fără a încălca legislația.

Raportul complet este disponibil la adresa următoare: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol