Pentru armonizarea informaţiilor despre mediu în Europa: exprimaţi-vă punctul de vedere în privinţa standardelor care vă vor influenţa viaţa

Efectuarea de intervenţii transfrontaliere în caz de urgenţă, prevenirea unor daune importante asupra mediului sau compararea consumului de energie al clădirilor din diferite ţări, în curând toate acestea vor deveni mai rapide şi mai uşor de realizat graţie ameliorării schimbului de date în UE.

Creând INSPIRE – Infrastructura pentru informaţii spaţiale în Europa – Uniunea Europeană elaborează un standard comun prin care informaţiile despre mediu devin accesibile mai repede şi mai uşor. Aceasta va avea consecinţe pozitive asupra cetăţenilor europeni, de la ameliorarea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă până la un mediu cotidian mai sănătos. Standardele comune vor contribui la reducerea costurilor şi la îmbunătăţirea bazelor procesului decizional la toate nivelurile. În prezent, se doreşte colectarea opiniilor în privinţa adecvării standardelor propuse (a se vedea linkul de mai jos).

Standardele comune vor contribui la ameliorarea ratelor de succes atunci când este esenţial accesul la informaţii corecte şi vor ajuta la prevenirea incidentelor nefericite, precum cel care a implicat o brigadă de pompieri din sudul Franţei, a cărei intervenţie a fost întârziată din cauza lipsei de acces la date actualizate şi integrate.

De asemenea, INSPIRE va avea un rol important în calcularea gradului de atingere de către ţări a obiectivelor UE de reducere a consumului de energie: astăzi marja de eroare poate fi de până la 20%. Sute de experţi din toată Europa au lucrat împreună timp de mai mulţi ani pentru a ajunge la un acord asupra unor definiţii comune în domenii de politică importante, cum ar fi energia, schimbările climatice, biodiversitatea, mediul marin şi sănătatea umană. Standardele propuse sunt acum disponibile în cadrul consultării publice şi pentru testare în vederea evaluării utilităţii interdisciplinare şi transfrontaliere.

Criteriile comune europene referitoare la mediu sunt supuse examinării publice

Specificaţiile privind datele din 25 de domenii, care includ ocuparea solurilor, clădirile, solurile, destinaţia terenurilor, energia, sănătatea şi siguranţa sunt deschise acum pentru consultare publică până la 21 octombrie 2011. Aceasta înseamnă că toată lumea îşi poate exprima punctul de vedere în privinţa standardelor care vor armoniza abordarea la nivelul UE a datelor referitoare la zonele de risc natural, condiţiile atmosferice, caracteristicile geografice meteorologice, caracteristicile geografice oceanografice, regiunile maritime, habitate şi biotopuri, repartizarea speciilor şi resursele energetice şi minerale.

După adoptare, standardele vor facilita integrarea şi analiza transfrontalieră a datelor de mediu, precum şi modelarea şi activităţile de prognozare din numeroase domenii de politică. Studiile au arătat că INSPIRE prezintă avantaje atât de ordin economic, cât şi social: permiţând o evaluare mai rapidă şi mai puţin costisitoare a impactului de mediu, INSPIRE creează oportunităţi mai interesante de afaceri şi sinergii între administraţiile publice.

Context

Directiva INSPIRE a intrat în vigoare la 15 mai 2007 şi va fi pusă în aplicare în mai multe etape, dar integral până în 2019. Directiva îşi propune să creeze o infrastructură de date spaţiale care să permită partajarea informaţiilor spaţiale între organismele din sectorul public şi să faciliteze accesul publicului la informaţiile spaţiale din toată Europa.

Consultarea este disponibilă pe site-ul: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Pentru mai multe detalii, consultaţi: http://inspire.ec.europa.eu

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol